× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Wernej Nikolaus, Obidniak Miron, Chalupinski (Chałupiński) Julian,

Wernej Nikolaus, urodzony 30 listopada 1900 r. w Markowicach, syn Michała i Anny z domu Berezowskiej, narodowość ukraińska, wyznanie greckokatolickie, zawód: kierownik zakładu, zamieszkały w okresie okupacji w Stanisławowie.

Obidniak Miron, urodzony 14 sierpnia 1895 r.12, syn Fedora i Marii z domu Stolarczuk, narodowość ukraińska, podpisał volkslistę, wyznanie greckokatolickie, zawód: garbarz, portier, zamieszkały w okresie okupacji w Stanisławowie.

Chalupinski (Chałupiński) Julian, urodzony 2 maja 1905 r. w Stanisławowie, syn Semena i Marii z domu Skoreckiej, narodowość ukraińska, wyznanie greckokatolickie, zawód: stolarz, zamieszkały w okresie okupacji w Stanisławowie.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Począwszy od maja 1943 r. na poddaszu w zakładzie firmy Badhauser und Co ukrywały się 3 Żydówki (nazwiska nieznane), do których we wrześniu 1943 r. dołączyło 10 mężczyzn narodowości żydowskiej (m.in.: Aron Wasser oraz Abraham Eisler, nazwiska pozostałych nieznane). O fakcie ukrywania się Żydów na terenie zakładu wiedział jego ówczesny kierownik Nikolaus Wernej, który w zamian za przyzwolenie otrzymał od ukrywających się osób jednorazową opłatę pieniężną. O kryjówce na terenie fabryki wiedział również portier Miron Obidniak, który regularnie otrzymywał pieniądze od Żydów na cele aprowizacyjne. Kilkakrotnie żywność dostarczał również Julian Chalupinski, który otrzymywał za to od ukrywających się Żydów wynagrodzenie. Niemcy odkryli kryjówkę na terenie zakładu po otrzymaniu donosu złożonego przez Rudolfa Schwarza. 13 grudnia 1943 r. Nikolaus Wernej, Miron Obidniak oraz Julian Chalupinski zostali aresztowani i osadzeni w więzieniu w Stanisławowie, a następnie 26 stycznia 1944 r. skazani przez Sąd Specjalny w Stanisławowie. Stanisław Chałupinski otrzymał wyrok 5 lat więzienia, Nikolaus Wernej karę śmierci, zamienioną następnie również na 5 lat więzienia. Brak informacji o wysokości kary zasądzonej dla Mirona Obidniaka.


Źródło: AFB, Sąd Specjalny w Stanisławowie, R. 137/11.

Autor: Tomasz Gonet

Tłumaczenie materiałów źródłowych: Joanna Beszczyńska

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF