× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Popowicz (Popowitsch) Maria z domu Czapran

Popowicz (Popowitsch) Maria z domu Czapran, urodzona 24 grudnia 1881 r. we Lwowie, córka Katarzyny, narodowość ukraińska, wyznanie rzymskokatolickie, gospodyni domowa, w okresie okupacji niemieckiej zamieszkała we Lwowie.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Maria Popowicz, za wysokim wynagrodzeniem, ukrywała w swoim mieszkaniu około dwóch i pół miesiąca cztery osoby narodowości żydowskiej, które posługiwały się fałszywymi dokumentami: Leopolda Silbera, Salomeę Silber, Bronię Kleiner i Mathildę Flecker (pod nazwiskiem Kätha Wachocka). Aresztowano ją 13 kwietnia 1943 r. na skutek donosu złożonego przez Wladimira Repetę do ukraińskej policji we Lwowie. Jedna ze schwytanych Żydówek, Mathilde Flecker, zeznała, że wie, gdzie ma swoją siedzibę tajna polska organizacja, z którą współpracował Silber, i gdzie mieszkają jej członkowie. Wskazała braci Emila i Władysława Kleinera, którzy prowadzili nielegalną działalność polityczną i sfałszowali Żydom dokumenty. Popowicz trafiła do Niemieckiego Zakładu Karnego we Lwowie, a następnie w Krakowie. Termin rozprawy dwukrotnie odraczano ze względu na problemy ze sprowadzeniem świadków. 1 sierpnia 1944 r. Popowicz została ewakuowana z zakładu karnego w Krakowie i przeniesiona do więzienia dla kobiet o zaostrzonym rygorze w Jaworze jako tymczasowo aresztowana. Nie wiadomo, czy zapadł wyrok sądowy w tej sprawie.


Źródło: AFB, Sąd Specjalny we Lwowie, R. 137/69; R. 137/180.

Autor: Aleksandra Namysło

Tłumaczenie materiałów źródłowych: Jakub Grudniewski

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF