× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Onichimowski Zbigniew, Debowski (Dębowski) Edward,

Onichimowski Zbigniew, urodzony 23 stycznia 1920 r. w Humaniu, syn Bronisławy, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: handlarz, w okresie okupacji zamieszkały w Warszawie.

Debowski (Dębowski) Edward, urodzony 22 kwietnia 1908 r. w Chełmie Lubelskim, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: rzeźnik, w okresie okupacji zamieszkały w Warszawie.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Zbigniew Onichimowski i Edward Debowski zostali zatrzymani w marcu 1943 r. za udzielanie schronienia osobom narodowości żydowskiej. Obaj zostali skazani wyrokiem Sądu Specjalnego w Warszawie z dnia 29 marca 1944 r. na trzy lata więzienia o zaostrzonym rygorze, przy zaliczeniu jednego roku aresztu śledczego. Zakończenie kary planowano na 29 marca 1946 r. Onichimowski do więzienia w Nowym Wiśniczu trafił 3 lipca 1944 r., Debowski 5 sierpnia 1944 r. został przetransportowany do więzienia karnego w Wolfenbüttel. Do tego samego więzienia w styczniu 1945 r. został przeniesiony Onichimowski.


Źródło: AFB, Sąd Specjalny w Warszawie, R. 137/252.

Autor: Marcin Urynowicz

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF