× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Najda Bronisław, Kokoszka Piotr, Fürgang Władimir, Kamińska Józefa z domu Prezkowna, Zychowicz Józef,

Najda Bronisław, urodzony 21 lipca 1910 r. w Delatynie (powiat nadwórniański), syn Franciszka i Zofii z domu Grab, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: robotnik, zamieszkały w okresie okupacji w Delatynie.

Kokoszka Piotr, urodzony 1 stycznia 1903 r. w Dolinie, syn Marcina i Marii z domu Seinheim, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: rzeźnik, zamieszkały w okresie okupacji w Stanisławowie.

Fürgang Władimir, urodzony 21 kwietnia 1910 r. w Stanisławowie, syn Jana i Anny z domu Blazenki, narodowość ukraińska, wyznanie greckokatolickie, zawód: szewc, zamieszkały w okresie okupacji w Stanisławowie.

Kamińska Józefa z domu Prezkowna, urodzona 16 marca 1908 r. w Delatynie, córka Wojciecha i Franciszki z domu Pajok (Pająk), narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zamieszkała w okresie okupacji w Stanisławowie.

Zychowicz Józef, urodzony 14 stycznia 1900 r. w Krośnie, syn Kaspra i Julii z domu Kawalec, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: kierowca, zamieszkały w okresie okupacji w Stanisławowie

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Udzielali pomocy trzem osobom narodowości żydowskiej z Warszawy (legitymującym się dokumentami wystawionymi na nazwisko Majewski). Żydzi zostali przyprowadzeni do domu Piotra Kokoszki 22 maja 1943 r. przez Józefa Zychowicza. Spędzili tam dwie noce. Następnie Piotr Kokoszka wraz z Władimirem Fürgangiem w zamian za wynagrodzenie pieniężne pośredniczyli, w imieniu ukrywających się Żydów, w załatwieniu bliżej niesprecyzowanych spraw w Delatynie. Wspomnianym osobom narodowości żydowskiej udzielił schronienia również Bronisław Najda, do którego skierowała ich Józefa Kamińska, która sama nie mogła zapewnić im noclegu. Bronisław Najda także otrzymał od ukrywających się Żydów zapłatę za udzieloną pomoc. Piotr Kokoszka, Bronisław Najda oraz Wladimir Fürgang zostali aresztowani i osadzeni w więzieniu w Stanisławowie, a następnie 13 grudnia 1943 r. skazani przez Sąd Specjalny w Stanisławowie na karę śmierci. Prośba o ich ułaskawienie została odrzucona. Brak informacji o wykonaniu wyroku. Józef Zychowicz został aresztowany około 15 czerwca 1943 r. w Stanisławowie i osadzony w więzieniu w tym mieście. Brak informacji o jego dalszych losach. Józefa Kamińska także została aresztowana, a następnie 13 grudnia 1943 r. uniewinniona przez Sąd Specjalny w Stanisławowie. 


Źródło: AFB, Sąd Specjalny w Stanisławowie, R. 137/8.

Autor: Tomasz Gonet

Tłumaczenie materiałów źródłowych: Joanna Beszczyńska

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF