× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Malarecki Michał

Malarecki Michał, urodzony 29 września 1884 r., narodowość polska, zawód: rolnik, zamieszkały w okresie okupacji w Daleszycach.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Michał Malarecki wraz z rodziną (żoną Marianną i pięciorgiem dzieci) mieszkał w Daleszycach pow. kielecki, gdzie prowadził czteromorgowe gospodarstwo rolne. W lecie 1942 r., tuż przed akcją wysiedlania Żydów z Daleszyc, pomógł wydostać się ze wsi jednej z zamieszkujących w niej rodzin żydowskich o nazwisku Farbiarz. Malarecki wywiózł ich do miejscowości Łagów, gdzie zamierzali się ukryć. Podobnej pomocy żydowskim rodzinom udzieliło także kilku innych miejscowych gospodarzy. Po kilku dniach Niemcy ogłosili, aby Polacy przewożący Żydów stawili się na wezwanie, gdyż w innym przypadku cała wieś zostanie spalona. Malarecki był jedną z osób, które zgłosiły się na posterunek żandarmerii w Bielinach, tam został aresztowany. 28 września 1942 r. przewieziono go do więzienia w Kielcach. Oskarżony o udzielenie pomocy Żydom przez przetransportowanie do innej miejscowości, gdzie mogli znaleźć lepsze schronienie. 6 maja 1943 r. wyrokiem Sądu Specjalnego w Kielcach został za to skazany na 3 lata ciężkiego więzienia. Wieś Daleszyce została za pomoc Żydom obłożona kontrybucją w wysokości 400 tys. zł. Każdy gospodarz musiał także w ciągu roku odstawiać kontyngenty w wysokości: 50 kg ziarna (od jednej morgi ziemi), 300 litrów mleka (od jednej krowy), 150 jaj (od 1 kury) oraz 100 kg mięsa. 4 listopada 1943 r. Michał Malarecki został przetransportowany do więzienia w Gross-Strehlitz w celu odbycia kary. Przebywał także w więzieniach w Blechhammer oraz w Bendsburgu (Będzinie). Przed końcem wojny powrócił do Daleszyc, gdzie zmarł 10 kwietnia 1945 r.


Źródło: AFB, Sąd Specjalny w Kielcach, sygn. R 137/22; APKi, Więzienie w Kielcach, sygn. 1138, 1146; AIPN Ki, S.67/02/Zn, Akta główne prokuratora w sprawie zbrodni zabójstw Polaków w więzieniu kieleckim w latach 1939–1945, t. 6.

Bibliografia: Bielawski W., Pilichowski C., Zbrodnie dokonane na Polakach przez hitlerowców za pomoc udzieloną Żydom, Warszawa 1981; Fąfara E., Gehenna ludności żydowskiej, Warszawa 1981; Wroński S., Zwolak M., Polacy–Żydzi 1939–1945, Warszawa 1971.

Autor: Edyta Krężołek

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF