× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Łojek Marcjanna z domu Otawska

Łojek Marcjanna z domu Otawska, urodzona około 1897 r. w Daleszycach (obecnie powiat kielecki), narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: rolniczka, wdowa, zamieszkała w okresie okupacji w Daleszycach.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Udzielała pomocy osobom narodowości żydowskiej (nazwiska oraz forma udzielonej pomocy nieznane), za co została aresztowana i skazana 6 maja 1943 r. wyrokiem Sądu Specjalnego w Kielcach za przestępstwo z artykułu 4b zarządzenia z dnia 13 września 1940 r. na 3 lata więzienia, wliczając w poczet kary 7 miesięcy pobytu w areszcie. Karę odbywała początkowo w zakładzie karnym w Kielcach, następnie 7 sierpnia 1943 r. została przeniesiona na oddział żeński zakładu karnego w Częstochowie, a potem do Strafgefängnis München-Stadelheim, skąd 5 marca 1944 r. została przetransportowana do żeńskiego zakładu karnego Fordon (numer w rejestrze więźniów 780/43). 12 czerwca 1944 r. ojciec Marcjanny Łojek wnioskował do Sądu Specjalnego w Kielcach o przedterminowe zwolnienie córki. Brak informacji o jej dalszych losach.


Źródło: AFB, Sąd Specjalny w Kielcach, R. 137/22.

Autor: Tomasz Gonet

Tłumaczenie materiałów źródłowych: Joanna Beszczyńska

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF