× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Krawczuk Stanisława z domu Tuziak

Krawczuk Stanisława z domu Tuziak, urodzona 22 października 1903 r. we Lwowie, córka Grzegorza i Anieli z domu Trojanowic, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: urzędniczka, w okresie okupacji niemieckiej zamieszkała na przedmieściach Lwowa w Krzywczycach.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Od 1 sierpnia 1942 r. ukrywała w swoim mieszkaniu aptekarza Juliana Edelmana, którego poznała w 1938 r. we Lwowie. Powodem, dla którego udzielała mu schronienia, był dług wdzięczności, ponieważ Edelman za czasów sowieckiej okupacji Lwowa pozwolił ukrywać się w swoim domu małżonkom Krawczuk. Krawczuk nie pobierała od niego pieniędzy za pobyt. Przyjmowała jedynie pieniądze na utrzymanie. Krawczuk została aresztowana 7 lutego 1944 r. i odstawiona do więzienia policyjnego we Lwowie przy ul. Łąckiego. Edelman został zastrzelony następnego dnia podczas próby ucieczki z komisariatu policji ukraińskiej. Początkowo próbowano sprawę rozwiązać przez postawienie Krawczuk przed sądem doraźnym, jednak z powodu niebezpieczeństwa ucieczki odstąpiono od tego. 15 marca 1944 r. przewieziono ją do Niemieckiego Zakładu Karnego w Rzeszowie, dwa tygodnie później do Niemieckiego Zakładu Karnego w Krakowie. Termin rozprawy przed Sądem Specjalnym we Lwowie (wówczas przeniesiony do Krakowa) wyznaczono na 28 lipca 1944 r. Ostatecznie, z powodu ewakuacji urzędów niemieckich na zachód, rozprawa przeciwko Krawczuk w Krakowie się nie odbyła, a oskarżoną przetransportowano 1 sierpnia 1944 r. do obozu dla kobiet w Jaworzu, a następnie do więzienia w Görlitz. Tam 4 listopada 1944 r. odbył się jej proces, w którym Lwowski Sąd Specjalny w Görlitz skazał Krawczuk na karę śmierci. Wyrok ten aktem łaski generalnego gubernatora Hansa Franka z 15 grudnia 1944 r. zamieniono na 3 lata więzienia. Krawczuk przetransportowano do aresztu śledczego we Wrocławiu. Nie wiadomo, jak potoczyły się jej losy do momentu zakończenia wojny.


Źródło: AFB, Sąd Specjalny we Lwowie, R. 137/134.

Autor: Aleksandra Namysło

Tłumaczenie materiałów źródłowych: Jakub Grudniewski

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF