× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Karasiński Józef

Karasiński Józef, urodzony 19 marca 1907 r. w Daleszycach (obecnie powiat kielecki), narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: rolnik, zamieszkały w okresie okupacji niemieckiej w Daleszycach.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Udzielał pomocy osobom narodowości żydowskiej (w akcie oskarżenia mowa o dwóch przypadkach udzielenia pomocy, nazwiska oraz forma pomocy nieznane), za co został aresztowany. 6 maja 1943 r. Sąd Specjalny w Kielcach skazał go na 3 lata i 6 miesięcy więzienia, wliczając w poczet kary 7 miesięcy pobytu w areszcie. Karę odbywał początkowo w więzieniu w Kielcach, a następnie, 5 listopada 1943 r., został przeniesiony do więzienia w Strzelcach Opolskich, skąd przetransportowano go 11 listopada 1943 r. do obozu Blechhammer (numer obozowy 1783/43). Brak informacji o jego dalszych losach.


Źródło: AFB, Sąd Specjalny w Kielcach, R. 137/22.

Autor: Tomasz Gonet

Tłumaczenie materiałów źródłowych: Joanna Beszczyńska

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF