× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Janczyszyn Stanisława

Janczyszyn Stanisława, urodzona 7 lutego 1906 r. w Popelnikach (powiat śniatyński), narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: sprzedawczyni, w okresie okupacji zamieszkała we Lwowie.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Stanisława Janczyszyn 3 grudnia 1943 r. została skazana na karę śmierci za udzielanie pomocy Żydom. Kara została aktem łaski generalnego gubernatora z 20 maja 1944 r. zamieniona na 3 lata więzienia. Bliższych informacji na temat przyczyn represji w aktach prokuratury brak. Z zakładu karnego we Lwowie Stanisławę Janczyszyn przeniesiono do zakładu karnego w Krakowie, potem do więzienia dla kobiet o zaostrzonym rygorze w Jaworze. 7 sierpnia 1944 r. została przetransportowana do obozu dla kobiet Gross Rohrheim5 przy obozie dla więźniów w Rotgau w Hesji. Ponieważ była ciężko chora, w listopadzie 1944 r. za pośrednictwem adwokata zwróciła się do prokuratury lwowskiej z siedzibą w Görlitz o wstrzymanie odsiadywania kary i leczenie w Zakopanem, gdzie mieszkali jej krewni. Prokurator odrzucił jednak tę prośbę. Brak informacji o dalszych losach Stanisławy Janczyszyn.


Źródło: AFB, Sąd Specjalny we Lwowie, R. 137/80.

Autor: Aleksandra Namysło

Tłumaczenie materiałów źródłowych: Jakub Grudniewski

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF