× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Dzieglewski Jan, Ścierka Stefan

Dzieglewski Jan, urodzony 6 czerwca 1892 r. w Chełmie, narodowość polska, zawód: murarz, zamieszkały w okresie okupacji w Puławach.

Ścierka Stefan, urodzony 10 grudnia 1904 r. w Przybysławicach, zawód: kierowca, zamieszkały w okresie okupacji w Puławach.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Zorganizowali odpłatnie transport samochodem z Opola do Puław dwunastu słowackich Żydów (5 kobiet i 7 dzieci, w tym jednej osoby o nazwisku Don, brak danych personalnych pozostałych osób). Zostali za to aresztowani w Puławach: Jan Dzieglewski 27 maja 1942 r., Stefan Ścierka 28 maja 1942 r., a następnie osadzeni w więzieniu w Lublinie. 2 sierpnia 1944 r. wyrokiem Sądu Specjalnego w Lublinie zostali skazani na karę śmierci, którą później decyzją generalnego gubernatora zamieniono na 3 lata więzienia. Karę odbywali w więzieniu w Landsbergu.


Źródło: AFB, Sąd Specjalny w Lublinie, R. 137/36.

Autorzy: Grzegorz Onyszko, Tomasz Gonet

Tłumaczenie materiałów źródłowych: Joanna Beszczyńska

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF