× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Balicka Katarzyna z domu Bezronk, Balicki Józef

Balicka Katarzyna z domu Bezronk, urodzona 10 czerwca 1896 r. w Siemianówce (powiat lwowski), córka Jana i Joanny z domu Samborskiej, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, mąż Józef, zawód: gospodyni domowa, zamieszkała w okresie okupacji w Siemianówce. 

Balicki Józef, urodzony 15 lutego 1893 r. w Siemianówce (powiat lwowski), syn Jana i Katarzyny z domu Czuchnowskiej, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, żona Katarzyna z domu Bezronk, zawód: rolnik, zamieszkały w okresie okupacji w Siemianówce.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Wraz z synami Władysławem i Stanisławem od 17 grudnia 1942 r. udzielali schronienia dwóm mężczyznom narodowości żydowskiej (Rubinowi i Mosesowi Pasternakom). Ponadto dostarczali żywność oraz zorganizowali radioodbiornik. Żydzi byli im znani jeszcze z okresu międzywojennego. Małżeństwo Balickich otrzymywało od ukrywających się mężczyzn zapłatę, jednak na podstawie materiałów procesowych nie można jednoznacznie ustalić, czy pieniądze przeznaczone były wyłącznie na zakup żywności i koszty związane z utrzymaniem, czy też stanowiły formę zapłaty za udzieloną pomoc. Ukrywający się bracia zostali zadenuncjowani przez sąsiadów. Katarzyna i Józef Baliccy zostali aresztowani 5 lutego 1944 r. przez policję ukraińską z posterunku w miejscowości Szczerzec i osadzeni w więzieniu we Lwowie, skąd 17 marca 1944 r. przeniesiono ich do więzienia w Rzeszowie, a następnie do Krakowa. 25 lipca 1944 r. wyrokiem Sądu Specjalnego w Krakowie zostali skazani na karę śmierci, którą 16 listopada 1944 r. zamieniono na dwa lata więzienia w stosunku do Katarzyny Balickiej i trzy lata więzienia w stosunku do Józefa Balickiego. Katarzyna Balicka od 1 sierpnia 1944 r. odbywała zasądzoną karę w kobiecym zakładzie karnym w Jaworze (numer w rejestrze więźniów 515/44), natomiast Józef Balicki w więzieniu w Legnicy (numer w rejestrze więźniów 293/44), gdzie prawdopodobnie zginął (data nieznana) .

Zostali uhonorowani tytułami Sprawiedliwych wśród Narodów Świata 14 stycznia 1985 r.


Źródło: AAN, Komitet dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów, Relacja Edwarda Zawady, nr 401; AFB, Sąd Specjalny w Krakowie, R. 137/32; AIPN Wr, OKBZH, S. 12/70, Protokół przesłuchania świadka Katarzyny Balickiej w OKBZH we Wrocławiu przez wiceprokuratora Jana Sipowicza, b.p.

Bibliografia: Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ratujący Żydów podczas Holocaustu – Polska, red. I. Gutman, red. wyd. polskiego D. Libionka, R. Kuwałek, A. Kopciowski, Kraków 2009, s. 18; Syrnyk J. Historia Józefa Balickiego [w:] „Kto w takich czasach Żydów przechowuje?…” Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej, red. A. Namysło, Warszawa 2009, s. 145–156.

Autor: Tomasz Gonet

Tłumaczenie materiałów źródłowych: Joanna Beszczyńska

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF