× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Zabłocki Franciszek, Zabłocki Michał

Zabłocki Franciszek, urodzony 9 sierpnia 1900 r. w Dolinie, syn Piotra, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, żona Karolina, robotnik, myśliwy, żołnierz Armii Krajowej, zamieszkały w okresie okupacji w Dolinie, Kreishaupt. Stryj, dystrykt Galicja, GG. 

Zabłocki Michał, urodzony 20 listopada 1926 r. w Dolinie, syn Franciszka i Karoliny, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, inżynier, żołnierz Armii Krajowej, zamieszkały w okresie okupacji w Dolinie, Kreishaupt. Stryj, dystrykt Galicja, GG.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Wraz z zajęciem Doliny w sierpniu 1941 r. przez wojska niemieckie i utworzeniem tam getta, rodzina Zabłockich przystąpiła do przemycania żywności na jego teren, a także dożywiania osób, którym udało się wydostać na tzw. aryjską stronę. W trakcie jednej z takich akcji niemiecka policja zatrzymała Michała Zabłockiego, którego włączono do transportu więźniów kierowanych na roboty do Niemiec. Udało mu się jednak uciec z pociągu i powrócić do domu. Latem 1942 r., gdy Niemcy rozpoczęli akcję likwidacji getta w Dolinie, dom Zabłockich stał się punktem tranzytowym dla osób, którym udało się przeżyć. Zbiedzy otrzymywali posiłek, a następnie byli kierowani do kryjówek przygotowanych w pobliskim lesie. W tej akcji wspomagał Zabłockich Stanisław Babij, który stał na czele lokalnego oddziału partyzanckiego. Jesienią 1942 r. oddział Babija zajął więzienie w Dolinie i uwolnił ok. 70 Żydów. Znaleźli oni początkowo schronienie w domu Zabłockich, po czym ukrywali się u partyzantów i w lesie. W operacji uczestniczył także Michał Zabłocki. Latem 1943 r. policja niemiecka przeprowadziła szczegółową rewizję w domu Zabłockich, poszukując Żydów oraz dowodów na udzielanie im pomocy. Niemcy znaleźli broń długą oraz amunicję, w efekcie czego aresztowali Franciszka Zabłockiego, który został przewieziony do więzienia w Stanisławowie. Tam poddano go torturom. Postawiono mu zarzut pomocy ukrywającym się Żydom oraz współpracy z oddziałem partyzanckim Stanisława Babija. Dnia 28 września 1943 r. został on osadzony w KL Lublin na Majdanku (nr więźnia 2105), a następnie przeniesiony 24 lipca 1944 r. do obozu Mauthausen‑Gusen (nr więźnia 81133), gdzie zmarł 9 grudnia 1944 r. Podczas przeszukania Niemcy pobili kilkuletniego syna Franciszka, Stanisława, który chciał pożegnać się z ojcem. Aresztowania uniknął Michał Zabłocki, ponieważ w czasie rewizji nie było go w domu. Nie mogąc powrócić do rodziny, przyłączył się do oddziału partyzanckiego Babija i w dalszym ciągu pomagał ukrywającym się Żydom. Prawdopodobnie żadna bezpośrednia represja nie spotkała Karoliny Zabłockiej. 19 marca 1986 r. Franciszek, Karolina oraz Michał Zabłoccy zostali uhonorowani tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.


Źródła: AYV, M.31.2/3305, Collection of the Righteous Among the Nations Department; AŻIH, Dział Dokumentacji Odznaczeń Yad Vashem, 349/24/355, Sprawa Michała Zabłockiego.

Bibliografia: Domańska H., Ludzie, którzy pragnęli dobra, „Słowo Żydowskie” 2001, nr 1, s. 20; Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ratujący Żydów podczas Holocaustu. Polska, t. 2 [N–Ż], red. I. Gutman, red. wyd. pol. D. Libionka, R. Kuwałek, A. Kopciowski, Kraków 2009, s. 851; Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką, http://www.straty.pl, dostęp 1 XII 2014 r.; The Righteous Among The Nations Database, http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4045039, dostęp 1 XII 2014 r; Aleksiun N., „Codziennie w obliczu śmierci” – historia rodziny Zabłockich, https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/codziennie-w-obliczu-smierci- -historia-rodziny-zablockich, dostęp 12 III 2019 r.

Autor: Paweł Zawisza

Wpis pochodzi z:

Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej


Opis oraz gdzie kupić