× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Wróbel Marianna

Wróbel Marianna, urodzona 30 listopada 1903 r., żona Jana, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, rolniczka, zamieszkała w okresie okupacji w Bidaczowie Nowym, Kreishaupt. Bilgoraj, dystrykt lubelski, GG. 

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Marianna i Jan Wróblowie zamieszkiwali okresie okupacji we wsi Bidaczów Nowy, prowadząc tam gospodarstwo rolne. Od września 1942 r. ukrywali w swych zabudowaniach siostry Polę (14 lat) i Helę (17 lat). Dzięki zgłoszeniu tych dziewcząt jako Polek do pracy w Rzeszy, wyjechały one do Niemiec i przeżyły wojnę. Równocześnie od jesieni 1942 r. Wróblowie ukrywali na strychu swego domu żydowskie małżeństwo z Biłgoraja z dzieckiem. Dnia 19 grudnia 1942 r. w Bidaczowie prowadzona była obława m.in. na ukrywanych Żydów. Wróblowie polecili małżonkom opuścić czasowo ich dom i ukryć się w lesie. Z powodu niskiej temperatury Żydzi wrócili jednak do ich mieszkania. Tutaj zostali odkryci przez polskich strażaków uczestniczących w obławie i odstawieni na posterunek żandarmerii w Biłgoraju. Tego samego dnia do gospodarstwa Wróblów przybyli Niemcy, którzy zastrzelili na miejscu Mariannę i Jana, splądrowali ich obejście, a następnie podpalili zabudowania. Ich dzieci – Antonina (8 lat, później po mężu Miklińska) i Eugeniusz (10 lat) zostały wypędzone z gospodarstwa.


Źródła: AIPN, IPN BU 392/975, Akta dotyczące ukrywania przez Marię i Jana Wróbel Poli i Heli Josef oraz udzielanie pomocy żywnościowej N.N. rodzinie żydowskiej we wsi Bidaczów Nowy, dystrykt lubelski w 1942 r.

Bibliografia: Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków zamieszkałych we wsiach Lubelszczyzny w latach w latach 1939–1944. Wybór materiałów źródłowych, oprac. S. Piątkowski [w:] Polska pod okupacją 1939–1945, t. 2, red. M. Przegiętka, Warszawa 2016, s. 213–215; Bielawski W., Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1987, s. 83; Siemion L., Egzekucje na Lubelszczyźnie, „Zeszyty Majdanka” 1969, t. 3, s. 172; Siemion L., Z lat okupacji hitlerowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1971, s. 250.

Autor: Sebastian Piątkowski

Wpis pochodzi z:

Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej


Opis oraz gdzie kupić