× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Wojciukiewicz (ojciec), Wojciukiewicz Jarosław (syn)

Wojciukiewicz (ojciec), imię nieznane, przed wojną zatrudniony jako dozorca, zamieszkały w czasie wojny w Wilnie.

Wojciukiewicz Jarosław (syn), zamieszkały w czasie wojny w Wilnie.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Rodzina Wojciukiewiczów przed wojną mieszkała w Wilnie, w domu należącym do żydowskiej rodziny Kaców przy ul. Chocimskiej 27 m. 2. Według relacji najmłodszego syna z rodziny Wojciukiewiczów, Franciszka, prawdopodobnie w październiku 1941 r., podczas likwidacji getta wileńskiego, do ich mieszkania przyszła najpierw matka, a po kilku dniach syn z rodziny Kaców. Wojciukiewiczowie w obawie przed karą grożącą za pomoc Żydom nie zgodzili się, by którekolwiek z nich zostało dłużej w mieszkaniu. Obojgu jednak pomogli: pozwolili się umyć i zapewnili żywność. Najprawdopodobniej za drugim razem o wizycie Kaca u Wojciukiewiczów dowiedziała się ich sąsiadka, Litwinka (nazwisko nieznane), i doniosła o tym fakcie na policję. Według relacji Wojciukiewicza przyczyną złożonego zawiadomienia miała być osobista niechęć, jaką żywiła ona wobec Kaców. W konsekwencji ojciec i najstarszy syn zostali aresztowani przez litewską policję. Wojciukiewiczowie poprosili sąsiadkę, by odwołała swoje zeznania. Zrobiła to, ale następnego dnia zwolniono jedynie syna. Ociec został przeniesiony do więzienia na Łukiszkach, gdzie spędził ok. trzech miesięcy.


Źródła: AŻIH, Zbiór relacji z czasów Zagłady, 301/7074, Relacja Franciszka Wojciukiewicza, k. 2–3.

Autor: Zofia Trębacz

Wpis pochodzi z:

Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej


Opis oraz gdzie kupić