× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Podyma Stefan

Podyma Stefan, urodzony 22 sierpnia 1905 r. w Dobrej, syn Michała i Wiktorii, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, rolnik. W okresie okupacji zamieszkiwał we wsi Dobra, Kreishaupt. Opatow, dytrykt radomski, GG.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

24 maja 1943 r. do Marii i Stefana Podymów przyszedł kupiec drzewny Mortka Jaskółka wraz z córką oraz zięciem i poprosił o udzielenie schronienia. Podymowie wyrazili zgodę i ukryli ich w stodole. Z niektórych wspomnień wynika, że ukrywanych Żydów mogło być sześcioro lub siedmioro. Następnego dnia rano żandarmi ze Staszowa aresztowali Stefana Podymę, natomiast Żydów zastrzelili w Staszowie przy ul. Kościelnej. Nie wiadomo, w jaki sposób żandarmi dowiedzieli się o ukrywanych Żydach. Wraz z Podymą aresztowany został Zygmunt Bednarczyk, mieszkaniec wsi Dobra. Początkowo Stefan Podyma przebywał w areszcie w Staszowie, a następnie został wywieziony do KL Auschwitz transportem z 3 czerwca 1943 r. (nr obozowy 123639). Informacje o losach Stefana Podymy urywają się w 1944 r. Więzień ten został wymieniony w dokumencie z Instytutu Higieny z 28 kwietnia 1944 r. w poleceniu wykonania badania krwi, a ostatni list pisany do żony Marianny nosił datę 13 kwietnia 1944 r. W Księdze pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 1940–1944 zaznaczono jedynie, że zmarł. Sądownie ustalono datę śmierci Stefana Podymy na 9 maja 1946 r.


Źródła: AIPN Ki, AOK, Ds. 10/72, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Kazimierza Podkowy, Staszów, 17 VIII 1977 r., k. 92–93; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Marii Podyma, Staszów, 17 VIII 1977 r., k. 94–95; ibidem, Wyciąg z protokołu przesłuchania świadka Antoniego Senderskiego, Kielce, 7 VI 1972 r., k. 76; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Feliksa Cyranowskiego, Kielce, 15 VIII 1977 r., k. 91–91v; APMA-B, Akta Instytutu Higieny SS, D. Hyg. Inst. /55, nr inwent. 106140, seg. 34, s. 982; AIPN Ki, 66/72, Sąd Powiatowy w Staszowie 1955–1975, Protokół posiedzenia Sądu Powiatowego w Staszowie, Staszów, 10 VII 1957 r., s. 14; ibidem, Postanowienie Sądu Powiatowego w Staszowie, Staszów, 27 XII 1957 r., s. 27.

Bibliografia: Mężczyźni – transport z 3 czerwca 1943 roku. 528 osób i numerach od 123263 do 123790 [w:] Księga pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 1940–1944, t. 3, red. F. Piper, I. Strzelecka, Warszawa–Oświęcim 2006, s. 1206, 1165–1213. 

Autor: Tomasz Domański 

Wpis pochodzi z:

Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej


Opis oraz gdzie kupić