× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Podgajny Mieczysław

Podgajny Mieczysław, urodzony 25 stycznia 1916 r. w Chmielowie, narodowość polska. W okresie okupacji mieszkał w Warszawie (Warschau), dystrykt warszawski, GG.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Mieczysław Podgajny oraz jego siostra Otylia Pracka w czasie okupacji niemieckiej udzielali bezinteresownej pomocy Żydom, którzy dostali się do Warszawy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Rodzeństwo przed wojną mieszkało w Ostrowcu. Wśród osób, które doświadczyły pomocy, znaleźli się m.in.: Wanda Zilberdrut, Marian Kargul, Stanisław Molański, Henryk Leszczyński, Stanisław Hollander (Holansky), Jakier i Jenta Czernikowscy z dwiema córkami oraz kobiety: Kierblowa z dzieckiem i Warwejcłowa z córką. Mieczysław Podgajny pomagał Żydom w zorganizowaniu nielegalnego przejścia przez granicę do Czechosłowacji i na Węgry. Jego mieszkanie służyło za „stację tranzytową”. Ponadto Mieczysław Podgajny i Otylia Pracka zajmowali się pozyskiwaniem tzw. aryjskich dokumentów, poszukiwaniem pracy i mieszkań dla zbiegów w Warszawie i poza tym miastem. Pod koniec okupacji Podgajny został aresztowany przez Niemców pod zarzutem udzielania pomocy Żydom. Więziony był w Warszawie i Radomiu, skąd udało mu się zbiec i wrócić do Warszawy, gdzie zastało go wkroczenie Armii Czerwonej. 19 września 1983 r. Instytut Yad Vashem uhonorował Mieczysława Podgajnego i jego siostrę Otylię Pracką tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.


Źródła: AŻIH, Dział Dokumentacji Odznaczeń Yad Vashem, 349/24/146, Sprawa Mieczysława Podgajnego, Oświadczenie Mieczysława Podgajnego Warszawa, 5 III 1982 r., k. 4–5; ibidem, Oświadczenie Stanisława Holansky’ego, Wiedeń, 24 II 1967, k. 6; ibidem, Oświadczenie Marii Wierusz Kowalskiej, Tarnobrzeg, 2 III 1983 r., k. 13.

Bibliografia: Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ratujący Żydów podczas Holocaustu. Polska, t. 2 [N–Ż], red. I. Gutman, red. Wyd. pol. D. Libionka, R. Kuwałek, A. Kopciowski, Kraków 2009, s. 571; Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką, http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie, dostęp 4 VII 2016 r.

Autor: Tomasz Domański

Wpis pochodzi z:

Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej


Opis oraz gdzie kupić