× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Pietrzykowski Józef

Pietrzykowski Józef, urodzony 14 lutego 1899 r. w Grybowie, syn Jana i Ludwiki, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, lekarz, zamieszkały w Bobowej, Kreishaupt. Jaslo, dystrykt krakowski, GG.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Józef Pietrzykowski razem z żoną Heleną oraz dwójką dzieci Marianem i Ireną mieszkał podczas okupacji niemieckiej w Bobowej. Jako żołnierz Armii Krajowej udzielał pomocy Żydom, którym dostarczał fałszywe dokumenty oraz przewoził ich w bezpieczne miejsca. Udzielił pomocy m.in. rodzinie lekarzy oraz matce z dzieckiem nazwiskiem Holender, która złapana przez Niemców ujawniła, że to doktor Pietrzykowski pomógł im w ucieczce z getta w Nowym Sączu. 23 sierpnia 1942 r. Józef Pietrzykowski został aresztowany przez Gestapo i osadzony w więzieniu w Nowym Sączu, a 28 sierpnia tego roku zastrzelono go w Rdziostowie. Zbrodni tej dokonał Heinrich Hamann, szef Gestapo w Nowym Sączu. Pietrzykowskiego pochowano w masowym grobie, odmawiono wydania ciała rodzinie.


Źródła: List Mariana Pietrzykowskiego (syn) do Michała Kalisza, Warszawa 6 VIII 2009 r.; Potwierdzone notarialnie oświadczenie Józefa Laski, stwierdzające fakt niesienia pomocy Żydom przez Józefa Pietrzykowskiego – Zabrze, 12 XI 1962 r.

Bibliografia: Gliński J.B., Słownik Biograficzny lekarzy i farmaceutów – ofiar drugiej wojny światowej, Wrocław 1997, s. 328; Kalisz M., Rączy E., Dzieje społeczności żydowskiej powiatu gorlickiego podczas okupacji niemieckiej 1939–1945, Rzeszów 2015, s. 102.

Autor: Michał Kalisz 

Wpis pochodzi z:

Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej


Opis oraz gdzie kupić