× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Osikowicz Andrzej

Osikowicz45 Andrzej, urodzony 16 listopada 1900 r. w Kobylance (koło Gorlic), syn Jana i Apolonii z d. Duszy, ksiądz proboszcz, zamieszkały w okresie okupacji w Borysławiu, Kreishaupt. Drohobycz, dystrykt Galicja, GG.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

W 1941 r. zaraz po wycofaniu się Sowietów z Borysławia ks. Andrzej Osikowicz przejął w depozyt pieczęcie i dokumenty z magistratu miejskiego. Po wkroczeniu Niemców zdał depozyt, ale wcześniej skorzystał z jego chwilowego posiadania do przygotowania wielu dokumentów in blanco. W okresie okupacji niemieckiej zachęcał parafian do niesienia pomocy prześladowanej ludności żydowskiej i sam jej udzielał. Wykorzystując przygotowane wcześniej dokumenty, wystawiał żydowskim mieszkańcom Borysławia tzw. aryjskie papiery. Ratował także żydowskie dzieci (m.in. Dani Brawer), szukając dla nich miejsc w klasztorach i w katolickich rodzinach. Tuż przed aresztowaniem ks. Andrzej Osikowicz zniszczył parafialne księgi, aby Niemcy nie mogli sprawdzić wystawionych przez niego fałszywych metryk. Osikowicz został aresztowany przez Gestapo w styczniu 1943 r. i miesiąc później wywieziony do obozu koncentracyjnego KL Lublin (Majdanek, nr obozowy 8928). Zmarł tam na tyfus 29 grudnia 1943 r. 9 sierpnia 1995 r. Andrzej Osikowicz został uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. 17 marca 2017 r. Andrzej Osikowicz został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.


Źródła: Relacja Natalii Osikowicz (w zbiorach autora); Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką, http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie, dostęp 21 XII 2018 r.

Bibliografia: Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ratujący Żydów podczas Holocaustu. Polska, t. 2 [N–Ż], red. I. Gutman, red. wyd. pol. D. Libionka, R. Kuwałek, A. Kopciowski, Kraków 2009, s. 517; Pabis A., Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, „Kwartalnik Gorlicki” 2003, nr 25.

Autor: Elżbieta Rączy

 

45 W Księdze Sprawiedliwych podane zostało nazwisko Osikiewicz

Wpis pochodzi z:

Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej


Opis oraz gdzie kupić