× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Niewęgłowski Jeremi

Niewęgłowski Jeremi, urodzony 2 maja 1902 r., narodowość polska, syn Zygmunta i Julii, urzędnik wydziału ewidencji ludności zarządu m.st. Warszawy, zamieszkały w okresie okupacji w Warszawie (Warschau), dystrykt warszawski, GG.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Józef Niewęgłowski podczas okupacji niemieckiej regularnie ukrywał Żydów w piwnicy i pomieszczeniach magazynowych antykwariatu, którego był współwłaścicielem. Swoim podopiecznym dostarczał żywność. W akcję ratowania ludności żydowskiej wciągnął też brata Jeremiego, który dzięki swojej pracy mógł wyrabiać dla potrzebujących konieczne dokumenty. Po ucieczcie Jerzego Loewensteina z getta zaoferował mu pomoc w znalezieniu odpowiedniego lokum. Józef pomógł też wyprowadzić z mieszkania po tzw. aryjskiej stronie Żydówkę, ukrywającą się pod fałszywym nazwiskiem Lola Zimijewska. Udzielił jej schronienia i w późniejszym czasie załatwił potrzebne dokumenty. Za wydawanie fałszywych dokumentów Żydom Jeremi Niewęgłowski został uwieziony w więzieniu na Pawiaku. Józef Niewęgłowski przeżył wojnę i wyprowadził się z Warszawy do Gdyni. 21 września 1978 r. Józef Niewęgłowski został uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.


Źródła: AYV, M.,31. 2/1344, Collection of the Righteous Among the Nations Department.

Bibliografia: Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ratujący Żydów podczas Holocaustu. Polska, t. 2 [N–Ż], red. I. Gutman, red. wyd. pol. D. Libionka, R. Kuwałek, A. Kopciowski, Kraków 2009, s. 496–497; Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką, http://straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie, dostęp 9 XII 2014 r.; The Righteous Among The Nations database, http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language =en&itemId=4016613, dostęp 4 XII 2014 r.

Autor: Kamil Bielas

Wpis pochodzi z:

Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej


Opis oraz gdzie kupić