× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Malik Wacław

Malik Wacław, urodzony 3 grudnia 1914 r. w Skarżysku Kamiennej, syn Antoniego i Władysławy, narodowość polska, inżynier, w okresie okupacji mieszkał w Skarżysku Kamiennej, Kreishaupt. Kielce, dystrykt radomski, GG.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Mieszkaniec Skarżyska-Kamiennej Wacław Malik na początku 1941 r. rozpoczął pracę w tamtejszym oddziale fabryki wyrobów metalowych „Hasag” (Hugo Schneider Aktiengesellschaft Metallwarenfabrik), początkowo na „Werk A”, a następnie na „Werk C”, w charakterze technika budowlanego. Pracując w „Hasagau”, wielokrotnie spotykał się z żydowskimi więźniami pracującymi tam przymusowo. Malik udzielał różnorakiej pomocy Żydom, w tym Abramowi Grynsztajnowi. Umożliwił mu ukrywanie się przed funkcjonariuszem straży obozowej (Werkschutz) Sawczakiem, który groził Grynsztajnowi rozstrzelaniem. W 1943 r. Wacław Malik stanął w obronie bitego więźnia o nieznanym nazwisku. Do znęcającego się nad nim członka Werkschutzu narodowości ukraińskiej powiedział według własnej relacji: „Bydlaku, czego go bijesz?”. Słowa te stały się powodem czasowego zatrzymania Malika. Podczas pobytu w biurze Bartenschlagera, zastępcy komendanta straży zakładowej, i też na polecenie komendanta, Malik został pobity przez nieznanego z nazwiska strażnika.


Źródła: AIPN Ki, IPN Ki 128/231, SWK, Protokół przesłuchania świadka Wacława Malika, Skarżysko-Kamienna, 25 III 1966 r., k. 197v; AOK, Ds., 25/67, t. 9, Odpis Protokołu przesłuchania świadka Abrama Grynsztajna, Częstochowa, 13 IX 1947 r., k. 66.

Bibliografia: Gibaszewski K., Hasag. Historia obozu pracy przymusowej w Skarżysku- -Kamiennej, Skarżysko-Kamienna 2011, s. 62.

Autor: Tomasz Domański

Wpis pochodzi z:

Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej


Opis oraz gdzie kupić