× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Łukaszewska z d. Sobecka Anna, Łukaszewski Antoni, Łukaszewska Helena

Łukaszewska z d. Sobecka Anna, urodzona 26 kwietnia 1898 r. w Lipnie, córka Szczepana i Józefy, mąż Antoni, wykształcenie podstawowe, gospodyni domowa, zamieszkała w okresie okupacji w Lesznie, Landkreis Lissa (powiat leszczyński), rejencja poznańska, Kraj Warty.

Łukaszewski Antoni, urodzony 14 maja 1890 r. w Łagiewnikach, syn Jana i Marii z d. Marek, żona Anna, kolejarz, zamieszkały w okresie okupacji w Lesznie, Landkreis Lissa (powiat leszczyński), rejencja poznańska, Kraj Warty.

Łukaszewska Helena, urodzona 7 lutego 1922 r. w Lesznie, córka Antoniego i Anny, panna, zamieszkała w okresie okupacji w Lesznie, Landkreis Lissa (powiat leszczyński), rejencja poznańska, Kraj Warty.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Anna, Antoni oraz Helena Łukaszewscy 28 lipca 1942 r.36 zostali aresztowani przez Gestapo w Lesznie na skutek donosu niemieckich sąsiadów. Powodem aresztowania było dostarczanie przez nich żywności osobie narodowości żydowskiej (nazwisko nieznane) więzionej w obozie pracy przymusowej w Lesznie-Gronowie. Według relacji Heleny Nawrockiej z d. Łukaszewskiej, zdarzenie to miało miejsce 21 lub 26 lipca 1942 r. Tego dnia do domu Łukaszewskich przybył żydowski robotnik pracujący przy rozbiórce kościoła przy ul. Paderewskiego i poprosił o żywność. Anna, Antoni i Helena Łukaszewscy zostali osadzeni w więzieniu przy Sądzie Krajowym w Lesznie. Anna została następnie osadzona w więzieniu Fort VII w Poznaniu (numer więźnia 2645), gdzie przebywała do października 1942 r., po czym 31 października 1942 r. została wywieziona do KL Auschwitz (nr obozowy 23347), gdzie zmarła 21 grudnia 1942 r. Antoni Łukaszewski i jego córka Helena zostali zwolnieni z więzienia przy Sądzie Krajowym w Lesznie 18 sierpnia 1942 r. Następnie Antoni został skierowany do obozu karnego w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie przebywał trzy miesiące.


Źródła: APMA-B, Ankiety byłych więźniów, mat. 18903; ibidem, Numerowe wykazy kobiet; AMMwŻ Landgerichtsgefaengniss Lissa, J/1470, J/1469, J/1468; Relacja Heleny Nawrockiej z d. Łukaszewskiej z 11 VIII 1989 r. (w zbiorach autora); Polecenie zwolnienia Anny Łukaszewskiej z więzienia w Lesznie 20 sierpnia 1942 r., wydane przez Gestapo w Lesznie (w zbiorach autora); Życiorys Anny Łukaszewskiej spisany 26 VIII 1974 r. (w zbiorach autora).

Bibliografia: Czech D., Kalendarz wydarzeń KL Auschwitz, Oświęcim 1992; Handke K., Handke P., Wawrzyniak J., Kwatera Powstańców Wielkopolskich 1918–1919 na cmentarzu w Lesznie, Leszno 2005, s. 48; Komorka M., Leszno w okresie okupacji hitlerowskiego [w:] Historia Leszna, red. J. Topolski, Leszno 1997, s. 287; Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką, http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie, dostęp 11 V 2018 r.; Ziółkowska A., Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w latach okupacji hitlerowskiej (1941–1943), Poznań 2005, s. 225.

Autor: Tomasz Gonet

 

 

36 Lub 26 lipca 1942 r. [za:] APMA-B, Ankiety Byłych Więźniów, sygn. mat. 18903 lub 27 lipca 1942 r. [za:] Życiorys Anny Łukaszewskiej spisany 26 VIII 1974 (w posiadaniu autora). 

Wpis pochodzi z:

Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej


Opis oraz gdzie kupić