× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Łoźna Adela, Łoźny Władysław, Zapaśnik Józefa

Łoźna Adela, urodzona ok. 1906 r., narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, mąż Władysław, gospodyni domowa, zamieszkała w okresie okupacji w Wołkowysku Landkreis Wolkowysk, Bezirk Bialystok (Okręg Białystok).

Łoźny Władysław, urodzony ok. 1899 r., narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, żona Adela, kolejarz, zamieszkały w okresie okupacji w Wołkowysku, Landkreis Wolkowysk, Bezirk Bialystok (Okręg Białystok).

Zapaśnik Józefa – brak danych biograficznych.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Adela i Władysław Łoźni wraz z córką od listopada 1942 r. udzielali schronienia zaprzyjaźnionej pięcioosobowej żydowskiej rodzinie Krolów: rodzicom oraz trzem synom. Poważnym utrudnieniem w udzielaniu pomocy rodzinie żydowskiej było to, że w domu Łoźnych przy ul. Koszarowej zostali zakwaterowani dwaj oficerowie niemieccy oraz ich ordynans. 15 maja 1943 r., prawdopodobnie na skutek denuncjacji jednej z mieszkanek Wołkowyska, Gestapo dokonało rewizji w domu Łoźnych, w trakcie której odnaleziono ukrywających się Żydów. Aresztowano Adelę i Władysława Łoźnych i osadzono ich najpierw w obozie przejściowym, a potem w więzieniu w Wołkowysku. W trakcie zatrzymania Adela Łoźna była w ciąży. Aresztowano również znajomą rodziny, Józefę Zapaśnik, zarzucając jej, że wiedziała o pomocy udzielanej Żydom przez rodzinę Łoźnych i że nie poinformowała o tym władz niemieckich. Władysław Łoźny zmarł 19 czerwca 1943 r. w szpitalu w Wołkowysku, do którego przewieziono go z więzienia. Adela Łoźna oraz Józefa Zapaśnik zostały wywiezione do więzienia w Białymstoku, gdzie Adela Łoźna wraz z nienarodzonym dzieckiem zmarła 30 listopada 1943 r. Józefa Zapaśnik trafiła do KL Ravensbrück. Przeżyła okupację. Ukrywająca się rodzina żydowska przez jakiś czas przebywała w więzieniu w Wołkowysku, dalsze jej losy pozostają nieznane.


Źródła: AIPN, IPN BU 392/669, Akta dot. ukrywania przez Adelę i Władysława Łaźnego N.N. rodziny żydowskiej w Wołkowysku w l. 1942-1943; AIPN Bi, IPN Bi 1/1028, Pomoc Żydom; Relacja członka rodziny Łoźnych dotycząca przechowywania rodziny żydowskiej przez Adelę i Władysława Łoźnych z 19 października 2010 r. (w zbiorach OBEP IPN Białystok).

Bibliografia: Monkiewicz W., Za cenę życia. O ratowaniu Żydów w Białostockiem w okresie okupacji niemieckiej [w:] Białostoccy Żydzi, t. 2, red. A. Dobroński, W. Monkiewicz, Białystok 1997, s. 233.

Autor: Magdalena Dzienis-Todorczuk

Wpis pochodzi z:

Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej


Opis oraz gdzie kupić