× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Łatacha I voto Chrobot, z d. Kwapisz Antonina

Łatacha I voto Chrobot, z d. Kwapisz Antonina, urodzona 17 grudnia 1895 r., córka Wojciecha i Marianny, wyznanie rzymskokatolickie, rolniczka, w czasie okupacji zamieszkała we wsi Gartatowice, Kreishaupt. Busko, dystrykt radomski, GG.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Rodzina Antoniny Chrobot ze wsi Gartatowice w okresie II wojny światowej udzielała pomocy Srulowi Rajterowi, Żydowi pochodzącemu z Pińczowa. Początkowo w latach 1940–1942 r. Rajter wynajmował pokój od Antoniny Chrobot; utrzymywał się z handlu. Nie wiadomo jednak, czy pomoc ta była odpłatna, czy bezinteresowna. Być może formą zapłaty za utrzymanie była praca fizyczna w gospodarstwie. Od 1942 r., w związku z akcją likwidacji gett w dystrykcie radomskim, Rajter ukrywał się w zbudowanej przez siebie ziemiance na polu należącym do Antoniny Chrobot, a żywność dostarczał mu jej syn Tadeusz. W połowie 1944 r. w domu Antoniny Chrobot pojawili się żandarmi z posterunku policji niemieckiej w Chmielniku, m.in.: Świątek, Orłowski i Matuszewski. Nie są znane okoliczności, w wyniku których trafili do domu kobiety. Zatrzymali przebywającego tam Srula Rajtera. Podczas przeszukania pokoju zajmowanego przez Rajtera policjanci ciężko pobili właścicielkę oraz grozili jej rozstrzelaniem. Brutalnie pobili także oraz szczuli psami Rajtera. Został on również obrabowany z należących do niego przedmiotów: materiałów tekstylnych i futer, które żandarmi podzielili między siebie. Tym zapewne należy tłumaczyć fakt braku dalszych represji wobec Antoniny Chrobot i jej syna. Tego samego dnia Srul Rajter został rozstrzelany w lesie pod Chmielnikiem.


Źródła: AIPN, IPN BU 392/1132, Akta dotyczące ukrywania przez Antoninę Chrobot z d. Kwapisz Srula Rajtera we wsi Gartatowice, dystrykt radomski w l. 1940–1944, Protokół przesłuchania świadka Janiny Łaty, Kielce, 23 VI 1993 r., s. 4–5; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Tadeusza Chrobota, Kielce, 18 V 1993 r., s. 6–10; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Edmunda Wątroby, Kielce, 23 VI 1993 r., s. 23–24; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Marianny Lichwały, Kielce, 23 VI 1993 r., s. 27–28; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Stefana Chrobota, Bielsko-Biała, 5 VII 1993 r. s. 31–33; USC Kije, Skrócony odpis aktu zgonu nr 1/1978 (Łatacha Antonina).

Autor: Tomasz Domański

Wpis pochodzi z:

Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej


Opis oraz gdzie kupić