× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Krzysztyniak Władysław

Krzysztyniak Władysław, urodzony 1910 r., narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, żona Aniela z d. Węgrzynowska, rolnik, zamieszkały w Faliszówce, Kreishaupt. Krosno, dystrykt krakowski, GG.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

W zimie 1944 r. małżeństwo Krzysztyniaków udzielało doraźnej pomocy osobom narodowości żydowskiej, które przychodziły do nich z pobliskiego lasu (forma udzielonej pomocy oraz nazwiska nie są znane). Jednocześnie w swoim domu ukrywali pięć osób narodowości żydowskiej (dwóch mężczyzn, chłopca i dwie młode kobiety, nazwiska nieznane). Prawdopodobnie na skutek donosu 4 lutego 1944 r. żandarmeria niemiecka przeprowadziła rewizję w gospodarstwie Krzysztyniaków. Władysław Krzysztyniak został przez żandarmów niemieckich zabrany do sołtysa wsi Faliszówka i tam rozstrzelany. Ukrywających się Żydów żandarmi rozstrzelali na terenie gospodarstwa. Zwłoki pochowano na cmentarzu w pobliskim Nienaszowie.


Źródła: AIPN Rz, Armia Krajowa, 105/3; ibidem, OKŚZpNP, II S 14/75, Akta w sprawie zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy żandarmerii z Krosna; Relacje Józefa Krzysztyniaka i Janiny Majkut z d. Krzysztyniak (w zbiorach autora).

Bibliografia: Rączy E., Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939–1945, Rzeszów 2008, s. 63, 149; Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką, http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie, dostęp 12 XII 2018 r.

Autor: Elżbieta Rączy

Wpis pochodzi z:

Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej


Opis oraz gdzie kupić