× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Kaputek Jerzy

Kaputek Jerzy, brak daty urodzenia, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zamieszkały w okresie okupacji w Warszawie (Warschau), dystrykt warszawski, GG.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Jerzy Kaputek, kierując się altruistycznymi i humanitarnymi pobudkami, od jesieni 1942 r. ukrywał w swoim mieszaniu przy ul. Poznańskiej w Warszawie dwie kobiety narodowości żydowskiej: Hannę Mesz (po wojnie Anna Bień) oraz jej matkę Klarę Mesz (po wojnie Klara Szymańska). W tym samym mieszaniu udzielał również schronienia przyjaciołom Meszów – Herszlowi Garfinkelowi i Wandzie Elelman (pojawia się także jako Wanda Edelman). W drugim mieszaniu przy ul. Hipotecznej ukryci zostali Samuel i Edward Bernsztok. Dla wszystkich wspomnianych osób Jerzy starał się o wyrobienie tzw. aryjskich papierów. Późną jesienią 1942 r., na skutek donosu informującego, że w mieszkaniu przy ul. Hipotecznej przebywają Żydzi, Jerzy Kaputek oraz ukrywający się Samuel i Edward Bernsztok zostali aresztowani i odwiezieni na Gestapo. Żydów, dzięki łapówce, zwolniono i przewieziono do getta, a Jerzego Kaputka przetransportowano na Pawiak, gdzie spędził dwa miesiące. Po opuszczeniu więzienia, z końcem listopada 1942 r., ponownie nawiązał kontakt z ukrywającymi się Żydami i w dalszym ciągu udzielał im pomocy, organizując fałszywe dokumenty oraz zapewniając schronienie aż do wybuchu powstania warszawskiego. 7 maja 1989 r. Jerzy Kaputek został uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.


Źródła: AYV, M.31.2/3981, Collection of the Righteous Among the Nations Department.

Bibliografia: Grynberg M., Księga Sprawiedliwych, Warszawa 1993, s. 232–233; Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ratujący Żydów podczas Holocaustu. Polska, t. 1 [A–M], red. I. Gutman, red. wyd. pol. D. Libionka, R. Kuwałek, A. Kopciowski, Kraków 2009, s. 282–283; The last eyewitnesses: children of the Holocaust speak, red. W. Śliwowska, Evanston 1998, s. 122–123; The Righteous Among The Nations Database http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4015548, dostęp 23 VII 2018 r.

Autor: Paweł Zawisza

Wpis pochodzi z:

Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej


Opis oraz gdzie kupić