× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Jantoń Jan

Jantoń Jan, urodzony 11 kwietnia 1911 r., syn Wojciecha i Katarzyny, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, rolnik, zamieszkały w czasie okupacji w Woli Brzosteckiej k. Jasła, Kreishaupt. Jaslo, dystrykt krakowski, GG.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Jan Jantoń wraz z żoną Bronisławą i czworgiem dzieci mieszkał we wsi Wola Brzostecka. Od lata 1942 r. w swoim gospodarstwie udzielili schronienia sześcioosobowej rodzinie Fischów, żydowskich znajomych, którzy uciekli z getta w Brzostku. Sara Hena Fisch, krawcowa, wraz z mężem Majerem (wg innych relacji Mojżeszem) mieli czworo dzieci: Różę, Rachel, Feige oraz Mojżesza. Po kilkunastu tygodniach, w trosce o większe bezpieczeństwo podopiecznych, Jantoniowie pomogli Żydom przenieść się do nowej kryjówki, tym razem ulokowanej w lesie. Nie opuścili ich w potrzebie i nadal im pomagali. Jednak na skutek donosu ich kryjówka została odkryta przez niemieckich żandarmów i tzw. policjantów granatowych, m.in. Leśniaka. 8 grudnia 1942 r. cała rodzina Fischów została rozstrzelana. Razem z nimi zginął Jan Jantoń, który akurat tam przebywał, gdyż przyniósł ukrywającym się żywność. Jantoń był tego dnia umówiony nieopodal kryjówki z sąsiadem Wojciechem Przewoźnikiem na zbieranie drewna na opał. Jan przyszedł wcześniej, by przekazać Fischom żywność. W 1992 r. Bronisława i Jan Jantoniowie zostali pośmiertnie uhonorowani tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.


Źródła: AYV, M.31.2/5508, Collection of the Righteous Among the Nations Department.

Bibliografia: Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ratujący Żydów podczas Holocaustu. Polska, t. 1 [A–M], red. I. Gutman, red. wyd. pol. D. Libionka, R. Kuwałek, A. Kopciowski, Kraków 2009; Wola Brzostecka – 11 września 2012 r., http://www.fpkt. org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=133%3Awola-brzostecka-11- -wrzenia-2012-r-&catid=4%3Astrona-gowna&lang=pl, dostęp 21 XII 2018 r.; Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia, http://www.zsnawsie.hekko.pl/wydarzenia/39- -tylko-zycie-poswiecone-innym-warte-jest-przezycia, dostęp 21 XII 2018 r.; Aleksiun N., Rodzina Jantoniów, https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/historia-pomocy-rodzina-jantoniow, dostęp 14 XII 2018 r.

Autor: Anna Pyżewska, Martyna Grądzka-Rejak

Wpis pochodzi z:

Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej


Opis oraz gdzie kupić