× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Izdebski Mieczysław

Izdebski Mieczysław, urodzony ok. 1915 r. prawdopodobnie w Zienkach, syn Zygmunta i Antoniny, żona Prakseda (w okresie okupacji wdowiec), rolnik, zamieszkały w okresie okupacji w Zienkach, Kreishaupt. Cholm, dystrykt lubelski, GG.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

W okresie okupacji Mieczysław Izdebski był wdowcem, wychowującym samotnie kilkuletnią córkę. Prawdopodobnie w połowie 1942 r. ukrył w swym gospodarstwie pięcioosobową rodzinę Kupersztoków, prowadzących przed wojną sklep spożywczy w Zienkach. Byli to: Nuta Kupersztok (ok. 40 lat), jego żona o nieznanym imieniu (ok. 40 lat) oraz ich dzieci: Rywka (ok. 18 lat), Pinches (ok. 17 lat) i Chaja (ok. 10 lat). W pierwszych tygodniach 1943 r. o fakcie tym dowiedzieli się żandarmi z posterunku w Sosnowicy. Prawdopodobnie 28 lutego 1943 r. otoczyli oni gospodarstwo i odnaleźli ukrywających się tam Żydów. Cała rodzina Kupersztoków została na miejscu rozstrzelana. Mieczysław Izdebski, który wcześniej został zmuszony do odprowadzenia córki do sąsiadów, został zabrany przez Niemców na posterunek w Sosnowicy, a następnie rozstrzelany koło miejscowego młyna.


Źródła: AIPN, IPN BU 392/1328, Akta dotyczące ukrywania przez Mieczysława Izdebskiego wraz z rodziną Nuta Kupersztoka z żoną i dziećmi o imionach: Rywka, Hajka, Pincze w Zienkach, pow. Parczew; Protokół przesłuchania świadka Bronisławy Robak, 31 VIII 1970 r., s. 4–5, 10–11; Protokół przesłuchania świadka Bronisława Zalewskiego, 31 VIII 1970 r., s. 10–11, 16–17; Protokół przesłuchania świadka Romana Zalewskiego, 19 IX 1970 r., s. 16–17, 22–23; Protokół przesłuchania świadka Zofii Łukaszczuk, 19 IX 1970 r., s. 22–23, 28–29; Protokół przesłuchania świadka Aleksandra Adamczaka, 21 IX 1970 r., s. 28–29; USC w Sosnowicy, Księga aktów zgonu par. Sosnowica za 1953 r. (odpis postanowienia Sądu Powiatowego we Włodawie w sprawie Ns. 1419/52 z dn. 22 V 1953 r.).

Bibliografia: Bielawski W., Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1987, s. 32; Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, red. R. Walczak, H. Muszyński, J.P. Śliwczyński, I. Borowicz, T. Prekerowa, cz. 3, Warszawa 1997, s. 70; Zajączkowski W., Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 282.

Autor: Sebastian Piątkowski

Wpis pochodzi z:

Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej


Opis oraz gdzie kupić