× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Henryka Gorzkowska z d. Rudzińska

Henryka Gorzkowska z d. Rudzińska, urodzona 11 kwietnia 1914 r. w Czersku, córka Walentego i Marii, narodowość polska, wyznanie katolickie, zamieszkała w okresie okupacji w Piastowie, Kreishaupt. Warszawa (Warschau), dystrykt warszawski, GG.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

W czasie okupacji Henryka Gorzkowska jako członkini „Żegoty” niosła szeroko zakrojoną pomoc ludności żydowskiej zamkniętej na terenie getta warszawskiego. Kilkukrotnie organizowała ucieczki, dzięki którym z terenu getta zbiegli Henryk Rosen (po wojnie Płomiński), Jerzy i Balbina Perscy, Józef Maciejewicz oraz kilkoro dzieci żydowskich. Po udanej ucieczce Żydów Henryka Gorzkowska przechowywała zbiegów w swoim domu w Piastowie aż do czasu znalezienia innego, stałego lokum; zdobywała dla nich „aryjskie” dokumenty oraz wspierała ich materialnie. W grudniu 1943 r.22 Gorzkowska została aresztowana przez Gestapo za pomoc Żydom i osadzona na Pawiaku, gdzie poddano ją brutalnemu przesłuchaniu. W styczniu 1944 r. przewieziona do KL Ravensbrück, gdzie doczekała wyzwolenia. Henryka Gorzkowska została uhonorowana tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata 27 grudnia 1976 r.


Źródła: AYV, M.31.2/1099, Collection of the Righteous Among the Nations Department.

Bibliografia: Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ratujący Żydów podczas Holocaustu. Polska, t. 1 [A–M], red. I. Gutman, red. wyd. polskiego D. Libionka, R. Kuwałek, A. Kopciowski, Kraków 2009, s. 197; Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką, http://www.straty.pl, dostęp 6 I 2016 r.; The Righteous Among The Nations Database, http://db.yadvashem.org/righteous/family;html?language=en&itemId=4015085, dostęp 6 I 2016 r.

Autor: Paweł Zawisza

 

 

22 Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ratujący Żydów podczas Holocaustu. Polska, t. 1 [A–M], red. I. Gutman, red. wyd. polskiego D. Lebionka, R. Kuwałek, A. Kopciowski, Kraków 2009, s. 197 podaje jako datę aresztowania styczeń 1944 r., co pozostaje w sprzeczności z danymi zawartymi w bazie straty.pl, w której podano grudzień 1943 r.; styczeń 1944 r. występuje zaś w kontekście osadzenia w obozie w Ravensbrück. 

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF