× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Domagała Piotr

Domagała Piotr, zamieszkały w okresie okupacji we wsi Kolonia Dobra, Kreishaupt. Miechów, dystrykt krakowski, GG.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

W swoim gospodarstwie ukrywał osoby narodowości żydowskiej, rodzinę: jednego mężczyznę, dwie kobiety (jedna z kobiet nazywała się Kajla z d. Janic) oraz jednoroczne dziecko. Na skutek donosu, że we wsi ukrywają się Żydzi, 14 listopada 1942 r. niemiecka żandarmeria przyjechała do wsi Kolonia Dobra i dokonała rewizji. Po przeszukaniu kilku domów dotarli także do gospodarstwa Domagałów. W tym czasie prócz wspominanej rodziny żydowskiej w budynku przebywał Piotr Domagała, jego żona Maria oraz siedmioro dzieci w wieku od ośmiu miesięcy do piętnastu lat. Za pomoc udzielaną Żydom zarówno Piotr, jak i Maria mieli ponieść śmierć. W trakcie przygotowań do egzekucji Maria zbiegła. Piotr został rozstrzelany na podwórku przed domem przez niemieckich żandarmów wraz z ukrywanymi Żydami. Pochowano go na lokalnym cmentarzu.


Źródła: ANKr, Urząd Wojewódzki Krakowski, 401, k. 359; AIPN Kr, Sn 7/17/70, Akta śledztwa w sprawie funkcjonariuszy żandarmerii plutonu zwanego „Motzungiem” i jego dowódcy H. Kreske, Zeznania Marii Domagały, k. 55.

Bibliografia: Bielawski W., Pilichowski Cz., Zbrodnie dokonane na Polakach przez hitlerowców za pomoc udzieloną Żydom, Warszawa 1981, s. 22; Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, red. R. Walczak, H. Muszyński, J.P. Śliwczyński, I. Borowicz, T. Prekerowa, cz. 3, Warszawa 1997, s. 61–62.

Autor: Martyna Grądzka-Rejak

Wpis pochodzi z:

Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej


Opis oraz gdzie kupić