× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Czuliński Bolesław

Czuliński Bolesław, urodzony 26 października 1876 r. w Józefowie17, syn Jana i Barbary z d. Winter, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, kucharz, zamieszkały w okresie okupacji w Białymstoku.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Bolesław Czuliński od października 1943 r ukrywał osoby narodowości żydowskiej. Wśród nich znalazła się Marta Klein, która wraz z bratem i piętnastoletnim synem w lutym 1943 r. uciekła do Białegostoku z getta wileńskiego. Mieszkanie Czulińskiego znajdowało się przy ul. Sosnowej, w samym centrum miasta, nie było zatem bezpieczne. Czuliński najpierw umieścił uciekinierów w mieszkaniu, w którym ukrywali się przez trzy miesiące, dopóki nie zostało ono zajęte przez pewnego Białorusina. Wówczas zdecydował się znaleźć im nową kryjówkę. Podjął m.in. próbę umieszczenia syna Marty Klein u swojej przedwojennej służącej, która prawdopodobnie okazała się współpracownikiem Gestapo. W konsekwencji denuncjacji został aresztowany 24 stycznia 1944 r. w Białymstoku przez funkcjonariuszy Sipo. 28 lutego 1944 r. zesłano go do KL Stutthof (nr obozowy 32279). Brak informacji o jego dalszych losach. Prawdopodobnie zginął w obozie. 14 lipca 2011 r. Bolesław Czuliński w został uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.


Źródło: Archiwum Muzeum Stutthof, Konzentrationlager Stutthof I-III-2 644, Akta personalne więźnia; AŻIH, 301/12, Relacja Marty Klein złożona w Białymstoku 1 września 1944 r., k. 4–5; ibidem, Dział Dokumentacji Odznaczeń Yad Vashem, 349/24/788, Akta sprawy Bolesława Czulińskiego, k. 1–16.

Autorzy: Barbara Męczykowska, Aleksandra Namysło

 

 

17 Ze względu na występowanie kilku miejscowości o tej nazwie, nie jest możliwe sprecyzowanie powiatu

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF