× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Chebda (Hebda) Antoni

Chebda (Hebda) Antoni, urodzony 20 stycznia 1913 r. w Myślcu, syn Jana i Kunegundy, zamieszkały w czasie wojny we wsi Myślec, Kreishaupt. Neu-Sandez (Nowy Sącz), dystrykt krakowski, GG.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Antoni Chebda od 2 czerwca 1943 r. na terenie rodzinnego gospodarstwa, w znajdującym się pod stodołą bunkrze ukrywał trzech Żydów: Chaima Baldingera, Józefa Goldfingera, nazwisko trzeciego mężczyzny nie jest znane. 29 października 1944 r. na skutek donosu ukraińska żandarmeria przeprowadziła rewizję w jego domu oraz obejściu i znalazła ukrywające się tam osoby. Jednego z mężczyzn zastrzelono na miejscu, pozostałych zaś aresztowano. Antoni Chebda zbiegł w trakcie rewizji i ukrywał się do końca wojny w pobliskich lasach. Funkcjonariusze aresztowali natomiast jego rodziców. Majątek rodziny skonfiskowano.


Źródła: AŻIH, CKŻP – Wydział Opieki Społecznej, 223, Zaświadczenie złożone przez Leona Foerbera do Powiatowego Komitetu Żydowskiego w Nowym Sączu z 17 I 1947 r., k. 8; Pismo Antoniego Chebdy do CKŻP, 12 V 1947 r., k. 11.

Autor: Aleksandra Namysło

Wpis pochodzi z:

Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej


Opis oraz gdzie kupić