× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Borkowska Anna vel Janina Siestrzewitowska (s. Bertranda)

Borkowska Anna vel Janina Siestrzewitowska (s. Bertranda), urodzona 1900 r., narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, siostra zakonna ze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika (dominikanka), zamieszkała w okresie okupacji w Kolonii Wileńskiej koło Wilna.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Matka Bertranda była przeoryszą klasztoru dominikanek w Kolonii Wileńskiej, niedaleko Wilna. W czasie wojny ukrywała w swoim klasztorze kilkunastoosobową grupę Żydów. Byli to m.in. członkowie syjonistycznej organizacji skautowej Haszomer Hacair. Wśród nich znaleźli się: Aba Kowner, Edek Boraks, Chaja Grosman, Izrael Nagel, Chuma Godot, Arie Wilner. Ukrywający się nazywali s. Bertrandę Ima, co w jęz. hebrajskim oznacza „mama”. Kontaktami między siostrą a młodzieżą zajmowały się Irena Adamowicz z Warszawy i Jadwiga Dudziec z Wilna. W ukrywaniu Żydów były zaangażowane również siostry: Cecylia (Maria Roszak), Diana (Helena Frąckiewicz), Imelda (Maria Naugebauer), Jordana (Maria Ostreyko), Małgorzata (Irena Adamek), Stefania (Stanisława Bednarska). Zimą 1942 r. ukrywający się Żydzi opuścili klasztor i wrócili do wileńskiego getta, by tam zorganizować grupę konspiracyjną i przygotować się do zbrojnego oporu. Siostra Bertranda, w cywilnym ubraniu, przedostała się na teren getta i przyniosła broń. We wrześniu 1943 r. Niemcy, na skutek docierających do nich informacji o pomocy udzielanej Żydom przez siostry zakonne, aresztowali przeoryszę i zamknęli klasztor; siostry wysłano do innych zakonów. Po wojnie s. Bertranda wystąpiła ze stanu duchownego i przyjęła nazwisko Anna Borkowska. Umarła w Warszawie w 1988 r. W 1984 r. Annie Borkowskiej i innym zakonnicom: Cecylii (Maria Roszak), Dianie (Helena Frąckiewicz), Imeldzie (Maria Naugebauer), Jordanie (Maria Ostreyko), Małgorzacie (Irena Adamek), Stefanii (Stanisława Bednarska), przyznano tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.


Bibliografia: Kopówka E., Rytel-Andrianik P., Dam im imię na wieki (Iz 56,5). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, Oksford–Treblinka 2011, s. 467; Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ratujący Żydów podczas Holocaustu. Polska, t. 1 [A–M], red. I. Gutman, red. wyd. pol. D. Libionka, R. Kuwałek, A. Kopciowski, Kraków 2009, s. 59–60; The Righteous Among The Nations Database, http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4034422, dostęp 8 XII 2014 r.; Leszczyńska M., Borkowska Anna, https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/historia-pomocy- -borkowska-anna, dostęp 14 IV 2019 r.; Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939–1945, oprac. W. Bartoszewski, Z. Lewinówna, wyd. 3, Warszawa 2007, s. 226–228.

Autor: Alina Zavadzka

Wpis pochodzi z:

Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej


Opis oraz gdzie kupić