× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Bomba Kazimierz

Bomba Kazimierz, urodzony 28 września 1914 r. w Budziwoju, syn Antoniego i Marii, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, weterynarz, zamieszkały w okresie okupacji w Niebylcu, Kreishaupt. Reichshof (Rzeszów), dystrykt krakowski, GG.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Kazimierz Bomba wraz z żoną Kazimierą Marią mieszkał w wiosce Niebylec. Udzielili schronienia Żydówce Dorze Wilner, którą przywiózł do Bombów Żyd Wiktor Moskwa. Była ona szkolną przyjaciółką Kazimiery Bomby. Małżeństwo opiekowało się Dorą przez dwa tygodnie, po tym czasie Wiktor Moskwa zabrał ją do nowej kryjówki w Babicy. W wyniku plotki o ukrywaniu Żydów, która rozniosła się po okolicy, wkrótce Gestapo przeprowadziło rewizję w domu Bombów. Kazimierz został aresztowany. Przebywał w obozach w Pustkowiu i Plaszowie od kwietnia 1943 r. do kwietnia 1944 r. Dora Wilner przez kilka miesięcy w 1945 r. ponownie mieszkała u Bombów. Kazimierz i Kazimiera Bombowie zostali uhonorowani tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata 31 października 1991 r.


Źródła: AYV, M.31.2/4366, Collection of the Righteous Among the Nations Department; AIPN, IPN BU 392/902, Akta dotyczące ukrywania przez Kazimierza Bombę Dory Wilner w m. Niebylec, dystrykt krakowski jesienią 1942 r. oraz udzielania pomocy żywnościowej Żydom, w tym Hersehowi Rath.

Bibliografia: Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ratujący Żydów podczas Holocaustu. Polska, t. 1 [A–M], red. I. Gutman, red. wyd. pol. D. Libionka, R. Kuwałek, A. Kopciowski, Kraków 2009, s. 57; The Righteous Among The Nations Database, http:// db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4034422, dostęp 8 XII 2014 r.; Aleksiun N., Rodzina Bombów, https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/ historia-pomocy-rodzina-bombow, dostęp z 14 IV 2019 r.

Autor: Agata Wloczek

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF