× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Błaszczyk Stanisław

Błaszczyk Stanisław, urodzony 1888 r., żona Anastazja, w okresie okupacji zamieszkiwał wraz z rodziną przy ul. Złotej 39 m. 53 w Warszawie (Warschau), dystrykt warszawski, GG.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Od listopada 1942 r. Stanisław Błaszczyk wraz z najbliższą rodziną (żoną Anastazją oraz córkami Stanisławą i Zofią) pomagał Zofii i Bernardowi Kuniegisom (nazwisko okupacyjne Kierski), ich synowi Jerzemu, a także kilkumiesięcznej Krysi, córeczce brata Zofii Kuniegis, urodzonej we wrześniu 1942 r. Kuniegisowie zwrócili się do Błaszczyków o pomoc za pośrednictwem Stanisławy, którą znali z okresu przedwojennego. Najpierw Błaszczykowie pomogli Zofii Kuniegis, której wyrobiono kenkartę, korzystając z metryki młodszej córki Błaszczyków o tym samym imieniu. Potem sprowadzono Bernarda. Dzieciom Stanisław Błaszczyk znalazł odrębne kryjówki. Syna Kunigisów umieścił u znajomego, a małą Krysię wywiózł do znajomych we wsi Ziółkwia. Na początku 1944 r. Stanisław został aresztowany przez funkcjonariuszy tzw. granatowej policji w kryjówce przygotowywanej dla Kuniegisów przy ul. Ciasnej 5. Po dwóch dniach pobytu w areszcie udało się go wykupić za cenę 20 dolarów w złocie. Dekonspiracja działań Błaszczyków spowodowała, że Kuniegisowie zdecydowali się opuścić Warszawę i przez kilka ostatnich miesięcy okupacji ukrywali się, wędrując po wsiach, dotarli w okolice Lublina. Udało im się przetrwać wojnę, natomiast zginął ich syn Jerzy, ukrywany u nieznanego z nazwiska mężczyzny, inwalidy, od którego (zapewne w wyniku denuncjacji) został zabrany przez policję niemiecką. Po wojnie Kuniegisowie adoptowali małą Krysię, bratanicę Zofii. W latach sześćdziesiątych XX w. wyjechali do Izraela. 22 listopada 1989 r. Instytut Yad Vashem uhonorował Stanisława, Anastazję oraz ich obie córki (Stanisławę Gasińską i Zofię Kowalską) tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.


Źródła: AŻIH, Dział Dokumentacji Odznaczeń Yad Vashem, 349/24/1045, k. 15.

Bibliografia: Grynberg M., Księga Sprawiedliwych, Warszawa 1993, s. 46–47; Leszczyńska M., Rodzina Błaszczyków, https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/historia- -pomocy-rodzina-blaszczykow, dostęp 5 VI 2017 r.; The Righteous Among The Nations database, http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4039623, dostęp 5 VI 2017 r.

Autor: Marcin Urynowicz

Wpis pochodzi z:

Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej


Opis oraz gdzie kupić