× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Binczyk Stanisław, Marzyjanek Michał, Marzyjanek Stanisław

Binczyk Stanisław, urodzony 7 maja 1912 r. w Łodzi, syn Karoliny, zamieszkały w miejscowości Żądłowice, Kreishaupt. Starachowice, dystrykt radomski, GG.

Marzyjanek Michał, syn Stanisława, zamieszkały w miejscowości Żądłowice, Kreishaupt. Starachowice, dystrykt radomski, GG.

Marzyjanek Stanisław, ojciec Michała, zamieszkały w miejscowości Żądłowice, Kreishaupt. Starachowice, dystrykt radomski, GG.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Za przechowywanie Żydów lub pomoc partyzantom żydowskim Stanisław Binczyk został skazany przez Sąd Doraźny przy Komendanturze Policji Bezpieczeństwa i SD dla Dystryktu Radomskiego na karę śmierci. Wyrok wykonano przez rozstrzelanie 24 lub 25 marca 1944 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Egzekucja, w wyniku której zamordowano dziesięć osób, odbyła się przy tamtejszym Starym Browarze. Zwłoki rozstrzelanych pochowano na cmentarzu żydowskim, a po ekshumacji przeniesiono na cmentarz katolicki w Tomaszowie Mazowieckim. Tego samego dnia za udzielanie przez 18 miesięcy pomocy żydowskiej rodzinie Cymermanów zostali również rozstrzelani Stanisław Marzyjanek i jego syn Michał.


Źródła: AP w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, Zbiór plakatów i druków ulotnych, 1116; USC Tomaszów Mazowiecki, 422/76.

Bibliografia: http://www.savingjews.org/perished/m.htm, dostęp 16 VII 2018 r.; Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo piotrkowskie, Warszawa 1983; Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką, http://straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie, dostęp 16 VII 2018 r.; Tomaszów Mazowiecki Yizkor Book, red. M. Wajsberg, Tel Aviv 1969.

Autorzy: Marcin Urynowicz, Martyna Grądzka-Rejak

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF