× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Biernacki Antoni

Biernacki Antoni, urodzony 19 stycznia 1901 r. w Rozdziałach, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, rolnik, zamieszkały w trakcie okupacji w Rozdziałach, Landkreis Ostenburg (powiat pułtuski), rejencja ciechanowska, Okręg Prusy Wschodnie.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Antoni Biernacki udzielał schronienia pięcioletniej dziewczynce żydowskiej. W jego domu bywali też jej rodzice. Pewnego dnia przyjechali do niego żandarmi, którzy dowiedzieli się, najprawdopodobniej wskutek donosu, o ukrywanym dziecku. Nakazali sołtysowi Gostkowa Józefowi Dziewulskiemu wskazać zabudowania Biernackiego. Żandarmi nie byli zorientowani, że siostra Dziewulskiego była żoną Antoniego Biernackiego. Sołtys wykorzystał nadarzającą się okazję i wysłał syna, by ostrzegł siostrę i jej męża, a sam poinformował żandarmów, że słyszał, jakoby Żydzi byli ukrywani w gospodarstwie innego rolnika. Żandarmi najpierw udali się do wskazanego przez Dziewulskiego gospodarstwa, a potem do Biernackiego, gdzie znaleziono pięcioletnią dziewczynkę żydowską. Antoni Biernacki został zatrzymany 14 listopada 1943 r. Początkowo skierowany do więzienia w Ciechanowie. Następnie przetransportowany do KL Gross-Rosen, gdzie stracił życie 16 marca 1944 r. Józefa Dziewulskiego aresztowano i osadzono w areszcie w Pułtusku. 6 grudnia 1943 r. trafił do KL Mauthausen. Został oskarżony o współdziałanie z przemytnikami, szmugiel i ukrywanie rodziny żydowskiej. Antoni Biernacki został uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata 6 czerwca 2005 r.


Źródło: AIPN, IPN GK, 629/867, Akta w sprawie: Józef Dziewolski/Dziewulski, aresztowany w dniu 10 IX 1943 r. pod zarzutem dawania schronienia zbiegłym Żydom i pomagania „bandom”; osadzony w więzieniu sądowym w Pułtusku (Ostenburg), a następnie 6 XII 1943 r. w KL Mauthausen, k. 1–23.

Bibliografia: The Righteous Among The Nations database, http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4435369, dostęp 4 III 2016 r.; Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką, http://straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie; dostęp 4 III 2016 r.

Autor: Kamil Bielas

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF