× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Prasoł Władysław

Prasoł Władysław, urodzony 18 czerwca 1907 r. w Tryńczy (powiat przeworski), syn Jana i Zofii z domu Zalop, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, żona Józefa z domu Nykiel, zawód: rolnik, zamieszkały w okresie okupacji w Tryńczy.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

W swoim gospodarstwie we wsi Tryńcza od września 1942 r. udzielał schronienia pięciu osobom narodowości żydowskiej z Tarnowa, Jarosławia i Sieniawy (m.in. Henryk Schmidt). 13 kwietnia 1943 r. Niemcy dokonali rewizji w gospodarstwie. Ukrywający się Żydzi zostali rozstrzelani na miejscu, a Władysław Prasoł aresztowany i osadzony w więzieniu w Przeworsku. Przebywał w nim do końca kwietnia 1943 r. Zginął w nieznanych okolicznościach.


Źródło: AIPN Rz, OKBZpNP, 191/549, Prześladowanie ludności polskiej za pomoc Żydom, relacja Józefy Prasoł.

Autor: Elżbieta Rączy

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF