× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Osikowicz Andrzej

Osikowicz14 Andrzej, urodzony 16 listopada 1900 r. w Kobylance (koło Gorlic), syn Jana i Apolonii z domu Duszy, ksiądz proboszcz, zamieszkały w okresie okupacji w Borysławiu.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

W 1941 r. zaraz po wycofaniu się Sowietów z Borysławia ks. Andrzej Osikowicz przejął w depozyt pieczęcie i dokumenty z magistratu miejskiego. Po wkroczeniu Niemców zdał depozyt, ale skorzystał z jego chwilowego posiadania do przygotowania wielu dokumentów in blanco. W okresie okupacji niemieckiej zachęcał parafian do niesienia pomocy prześladowanej ludności żydowskiej i sam jej udzielał. Wykorzystując przygotowane wcześniej dokumenty, wystawiał żydowskim mieszkańcom Borysławia aryjskie papiery. Ratował także żydowskie dzieci (m.in. Dani Brawer) szukając dla nich miejsc w klasztorach i w katolickich rodzinach. Tuż przed aresztowaniem ks. Andrzej Osikowicz zniszczył parafialne księgi, aby Niemcy nie mogli sprawdzić wystawionych przez niego fałszywych metryk. Został aresztowany przez gestapo w styczniu 1943 r. i miesiąc później wywieziony do obozu koncentracyjnego na Majdanku (numer obozowy 8928). Ks. Andrzej Osikowicz zmarł w obozie na tyfus 29 grudnia 1943 r. Andrzej Osikowicz został uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata 9 sierpnia 1995 r.


Źródło: Relacja Natalia Osikowicz (w posiadaniu autora); www.straty.pl.

Bibliografia: Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ratujący Żydów podczas Holocaustu – Polska, red. I. Gutman, red. wyd. polskiego D. Libionka, R. Kuwałek, A. Kopciowski, Kraków 2009, t. II, s. 517; Pabis A., Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, „Kwartalnik Gorlicki” 2003, nr 25.

Autor: Elżbieta Rączy

 

14 W Księdze Sprawiedliwych podane zostało nazwisko Osikiewicz

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF