× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Łoźna Adela, Łoźny Władysław, Zapaśnik Józefa

Łoźna Adela, urodzona około 1906 r., narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, mąż Władysław, zawód: gospodyni domowa, zamieszkała w okresie okupacji w Wołkowysku (obecnie obwód grodzieński, Białoruś).

Łoźny Władysław, urodzony około 1899 r., narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, żona Adela, zawód: kolejarz, zamieszkały w okresie okupacji w Wołkowysku (obecnie obwód grodzieński, Białoruś).

Zapaśnik Józefa – brak danych biograficznych.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Adela i Władysław Łoźni wraz z córką od listopada 1942 r. udzielali schronienia zaprzyjaźnionej pięcioosobowej rodzinie żydowskiej (Krolom – rodzicom oraz trzem synom). Poważnym utrudnieniem w udzielaniu pomocy rodzinie żydowskiej było to, że w domu Łoźnych przy ulicy Koszarowej zostali zakwaterowani dwaj oficerowie niemieccy oraz ich ordynans. 15 maja 1943 r., prawdopodobnie na skutek denuncjacji jednej z mieszkanek Wołkowyska, gestapo dokonało rewizji w domu Łoźnych, w trakcie której odnaleziono ukrywających się Żydów. Aresztowano Adelę i Władysława Łoźnych i osadzono ich najpierw w obozie przejściowym, a potem w więzieniu w Wołkowysku. W trakcie zatrzymania Adela Łoźna była w ciąży. Aresztowano również znajomą rodziny, Józefę Zapaśnik, zarzucając jej, że wiedziała o pomocy udzielanej Żydom przez rodzinę Łoźnych i nie poinformowała o tym władz niemieckich. Władysław Łoźny zmarł 19 czerwca 1943 r. w szpitalu w Wołkowysku, do którego przewieziono go z więzienia. Adela Łoźna oraz Józefa Zapaśnik zostały wywiezione do więzienia w Białymstoku, gdzie Adela Łoźna wraz z nie narodzonym dzieckiem zmarła 30 listopada 1943 r. Józefa Zapaśnik trafiła do obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Przeżyła okupację. Ukrywająca się rodzina żydowska przez jakiś czas przebywała w więzieniu w Wołkowysku, dalsze jej losy pozostają nieznane.


Źródło: AIPN, 392, p. 734; AIPN Bi, 1/1028, Pomoc Żydom; Relacja członka rodziny Łoźnych dotycząca przechowywania rodziny żydowskiej przez Adelę i Władysława Łoźnych z dnia 19 października 2010 r. (w zbiorach OBEP IPN Białystok). 

Bibliografia: Monkiewicz W., Za cenę życia. O ratowaniu Żydów w Białostockiem w okresie okupacji niemieckiej [w:] Białostoccy Żydzi, red. A. Dobroński, W. Monkiewicz, t. 2, Białystok 1997, s. 233.

Autor: Magdalena Dzienis-Todorczuk

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF