× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Kryczka Wiktoria z domu Ciesielska, Kryczka Leon, Stefanek Barbara

Kryczka Wiktoria z domu Ciesielska, urodzona 1902 r., córka Katarzyny, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, mąż Leon, zawód: rolniczka, zamieszkała w okresie okupacji w kolonii Boiska (powiat lipski).

Kryczka Leon, urodzony w 1912 r., syn Michała i Wiktorii, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, żona Wiktoria z domu Ciesielska, zawód: rolnik, zamieszkały w okresie okupacji w kolonii Boiska (powiat lipski).

Stefanek Barbara, urodzona w 1871 r. Ciesielski Józef, urodzony około 1924 r., zamieszkały w okresie okupacji w Pawłowskiej Woli.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Wiktoria i Leon Kryczkowie ukrywali w swoim gospodarstwie osoby narodowości żydowskiej (nazwiska nieznane). Niektórzy mieszkańcy Boisk przypuszczali, że Kryczkowie pomagają Żydom. Jedna z rozmów na ten temat, toczona w miejscu publicznym przy alkoholu przez dwóch mieszkańców Boisk, została podsłuchana przez konfidenta, który przekazał jej treść Niemcom. 8 grudnia 1942 r. w godzinach rannych do Boisk przybyła grupa niemieckich żandarmów z posterunku w Lipsku. Otoczyli oni zabudowania Kryczków, w których zastano Leona, Wiktorię, ich dwoje dzieci, a także dwoje członków dalszej rodziny: Barbarę Stefanek i Józefa Ciesielskiego. Kierujący akcją Niemiec zezwolił na odesłanie dzieci do sąsiedniego gospodarstwa, a następnie pokierował egzekucją osób dorosłych. Wiktoria Kryczka, Leon Kryczka, Barbara Stefanek i Józef Ciesielski zostali rozstrzelani. Wiktoria Kryczka przeżyła egzekucję, jednak na skutek ciężkiej rany postrzałowej zmarła dwa dni później.


Źródło: AIPN Ki, Ds. 7/69, Zbrodnie niemieckie w powiecie lipskim; AIPN, Sąd Okręgowy w Radomiu, Akta śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych przez Alfonsa Himmla; USC w Solcu nad Wisłą, Akta metrykalne parafii Solec.

Bibliografia: Fajkowski J., Religa J., Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939–1945, Warszawa 1981; Fąfara E., Gehenna ludności żydowskiej, Warszawa 1983; Piątkowski S., Zbrodnie żandarmów z posterunku w Lipsku nad Wisłą na Polakach udzielających pomocy Żydom (1942–1943) [w:] „Kto w takich czasach Żydów przechowuje?...” Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej, red. A. Namysło, Warszawa 2009.

Autor: Sebastian Piątkowski

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF