× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Kruk Michał

Kruk Michał, urodzony około 1880 r., syn Teodora, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, kawaler, zawód: emerytowany kolejarz, zamieszkały w okresie okupacji w Przemyślu.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

W czasie okupacji niemieckiej Michał Kruk mieszkał przy ulicy Kopernika 36 w Przemyślu. Ulica ta graniczyła z terenem getta, które w miarę likwidacji ludności żydowskiej ulegało systematycznemu zmniejszaniu. Michał Kruk udzielał regularnej pomocy Aleksandrowi Hirschbergowi, członkowi Żydowskiego Związku Robotniczego „Bund” (charakter pomocy nieznany). 4 września 1943 r. do mieszkania Kruka przybyli Niemcy, którymi dowodził SS Haupsturmführer Józef Schwamberger. Przeprowadzili oni rewizję w mieszkaniu Kruka i mieszkaniu jego bratanka (Teodora Caisa). 6 września 1943 r. Niemcy aresztowali Michała Kruka, Michał Kruk i Aleksander Hirschberg zostali rozstrzelani na ulicy Kopernika, a następnie ich zwłoki zostały wywieszone na widok publiczny, aby zastraszyć mieszkańców Przemyśla.


Źródło: AIPN Rz, I S 28/71, Akta w sprawie zbrodni w Przemyślu.

Bibliografia: Szatyn B., Na aryjskich papierach, Kraków 1987.

Autor: Elżbieta Rączy

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF