× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Krawczyk Józef, Krawczyk Zofia z domu Oleksiak, Krawczyk Adam

Krawczyk Józef11, urodzony w 1911 r., syn Jana i Krystyny z domu Zychowicz, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, żona Zofia z domu Oleksiak, zawód: rolnik, zamieszkały w okresie okupacji w kolonii Boiska (powiat lipski).

Krawczyk Zofia z domu Oleksiak, mąż Józef, zamieszkała w okresie okupacji w kolonii Boiska (powiat lipski).

Krawczyk Adam, syn Józefa i Zofii z domu Oleksiak, zamieszkały w okresie okupacji w kolonii Boiska (powiat lipski).

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Prawdopodobnie pod koniec 1942 r. Józef Krawczyk w lesie sąsiadującym z rodzinną wsią napotkał przypadkowo uciekiniera z getta, rannego w nogę lub z dotkliwą kontuzją nogi. Józef Krawczyk, po przeszkoleniu sanitarnym z okresu służby wojskowej, fachowo opatrzył rannego Żyda. Wkrótce uciekinier został schwytany przez Niemców, którzy zainteresowali się profesjonalnym opatrunkiem i zmusili więźnia do podania nazwiska osoby, która go wykonała. 2 stycznia 1943 r. w godzinach rannych do Boisk przybyła grupa niemieckich żandarmów z posterunku w Lipsku. Otoczyli oni gospodarstwo Krawczyków, a następnie wynieśli z domu i zabudowań wartościowsze wyposażenie, żywność i zboże. Zastani w gospodarstwie Józef i Zofia Krawczykowie oraz ich kilkuletni syn Adam zostali rozstrzelani na miejscu, a ich dom podpalono.


Źródło: AIPN Ki, Ds. 7/69: Zbrodnie niemieckie w powiecie lipskim; AIPN, Sąd Okręgowy w Radomiu, Akta śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych przez Alfonsa Himmla; USC w Solcu nad Wisłą, Akta metrykalne parafii Solec.

Bibliografia: Fajkowski J., Religa J., Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939–1945, Warszawa 1981; Fąfara E., Gehenna ludności żydowskiej, Warszawa 1983; Piątkowski S., Zbrodnie żandarmów z posterunku w Lipsku nad Wisłą na Polakach udzielających pomocy Żydom (1942–1943), [w:] „Kto w takich czasach Żydów przechowuje?...” Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej, red. A. Namysło, Warszawa 2009.

Autor: Sebastian Piątkowski

 

11 W powojennych materiałach śledczych, a także w literaturze Józef Krawczyk występuje często pod błędnym imieniem Stanisław.

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF