× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Klepadło Józef, Klepadło Mieczysław

Klepadło Józef, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: rolnik, żonaty, zamieszkały w okresie okupacji w Nowej Wsi (ówczesny powiat białostocki).

Klepadło Mieczysław, urodzony około 1914 r., syn Józefa, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: rolnik, zamieszkały w okresie okupacji w Nowej Wsi (ówczesny powiat białostocki).

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Wraz z rodziną ukrywali w gospodarstwie dwóch mężczyzn narodowości żydowskiej z miejscowości Trzcianne (sześćdziesięcioletniego Berkę oraz jego dwudziestoletniego syna). 23 grudnia 1943 r. żandarmi niemieccy z Moniek aresztowali Józefa i Mieczysława Klepadłów oraz dwóch ukrywanych przez nich mężczyzn narodowości żydowskiej. Żydów rozstrzelano w okolicy Moniek. Józef i Mieczysław Klepadłowie zostali osadzeni w więzieniu w Białymstoku, a następnie rozstrzelani 11 stycznia 1944 r.


Źródło: AIPN, 392 p. 888; AIPN Bi, 1/1029 Pomoc Żydom; AIPN Bi, 1/1951 Ankietyzacja – powiat Mońki; AIPN Bi, 1/855 Akta podręczne w sprawie zbrodni popełnionych przez żandarmów z posterunku w Trzciannym w latach 1941–1944; AIPN Bi, 1/529 Akta główne w sprawie zbrodni popełnionych przez żandarmów z Moniek w latach 1941–1944, AIPN Bi, 1/530 Akta podręczne w sprawie zbrodni popełnionych przez żandarmów z Moniek w latach 1941–1944.

Bibliografia: Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Pomoc ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką w województwie białostockim. Informator wystawy, red. C. Kuklo, A. Pyżewska, E. Rogalewska, Białystok, 2003; Monkiewicz W., Za cenę życia. O ratowaniu Żydów w Białostockiem w okresie okupacji niemieckiej [w:] Białostoccy Żydzi, red. A. Dobroński, W. Monkiewicz, t. 2, Białystok 1997; Monkiewicz W., Kowalczyk J., Pomoc Żydom w regionie białostockim podczas II wojny światowej, „Studia Podlaskie”, t. 2, 1989; Zajdler-Żarski W., Ruch oporu w latach 1939–1944 na Białostocczyźnie. Referat materiałowy, cz. 1, Warszawa 1965.

Autor: Magdalena Dzienis-Todorczuk

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF