× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Dobrogowski Konstanty, Dobrogowski Stanisław

Dobrogowski Konstanty, urodzony około 1890 r., narodowość polska, zawód: rolnik, zamieszkały w okresie okupacji w miejscowości Łempice (powiat siemiatycki).

Dobrogowski Stanisław, urodzony 8 sierpnia 1924 r., syn Konstantego, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: rolnik, zamieszkały w okresie okupacji w miejscowości Łempice (powiat siemiatycki).

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Wraz z rodziną ukrywali w swoim gospodarstwie dwóch mężczyzn narodowości żydowskiej (nazwiska nieznane). 7 marca 1943 r. do zabudowań rodziny przyjechało pięciu żandarmów niemieckich. Zatrzymali Konstantego i Stanisława Dobrogowskich, natomiast ukrywanych przez nich Żydów rozstrzelali na terenie zabudowań. Dobrogowskich zabrano do miejscowości Rudka, gdzie przetrzymano ich przez dwa dni, następnie wywieziono do siedziby gestapo w Bielsku Podlaskim, gdzie przebywali około tygodnia. Z Bielska Podlaskiego skierowani zostali 24 kwietnia 1943 r. do obozu koncentracyjnego Stutthof (Stanisław – numer obozowy 21 934), gdzie obydwaj zmarli. Stanisław zginął 7 maja 1943 r. Nie ustalono dokładnej daty śmierci Konstantego.


Źródło: AIPN Bi 1/1953, Ankietyzacja – powiat Siemiatycze; ibidem, S 63/69, W/1543/6 oraz S 63/69, W/1543/2, Akta w sprawie zbrodni popełnionych w Winnej Chrołach, Akta USC w Ciechanowcu; AMS, sygn. I – III – 42570; www.straty.pl.

Bibliografia: Porycki J., Próba opisu strat osobowych oraz represji stosowanych wobec mieszkańców parafii Winna-Poświętna oraz wsi Antonin i Bujenka w czasie okupacji niemieckiej, „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, t. 6, Ciechanowiec 2010, s. 151–183; Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945, woj. łomżyńskie, Warszawa 1985, s. 122.

Autor: Magdalena Dzienis-Todorczuk

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF