× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Belniak Franciszek

Belniak Franciszek, urodzony w 1910 r. w Harklowej, syn Jana i Zofii z domu Ducal, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, żona Maria, zawód: rolnik, zamieszkały w okresie okupacji w Głębokiej (powiat gorlicki).

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Udzielał wraz z żoną Marią pomocy żywnościowej osobom narodowości żydowskiej (Leon Gelcalder oraz Eizberg) ukrywającym się w lasach położonych w pobliżu miejscowości Osobnica. Ponadto przekazywał im również prywatną korespondencję, która przychodziła na jego adres od ich krewnych z obozu płaszowskiego. W styczniu 1943 r. Niemcy przeprowadzili obławę na Żydów ukrywających się w lasach koło Osobnicy, rozstrzeliwując odnalezione osoby. Po przeszukaniu ciał ofiar Niemcy znaleźli listy, które Żydzi otrzymali za pośrednictwem Franciszka Belniaka. 14 stycznia 1943 r. do domu Belniaków przyjechało dwóch funkcjonariuszy gestapo i zastrzelili Franciszka Belniaka. Jego żonę pozostawili przy życiu.


Źródło: AIPN Rz, OKŚZpNP, 191/549, Prześladowanie ludności polskiej za pomoc Żydom; USC w Bieczu, Księgi zgonów.

Bibliografia: Bieda T., Pomoc dla ludności żydowskiej w Polsce południowo- wschodniej (w latach 1939–1944). Materiały z Międzynarodowej sesji naukowej nt. Hitlerowskie ludobójstwo w Polsce i Europie 1939–1945, Warszawa 14–17 IV 1983, GKBZHwP, Warszawa 1983, k.5. Rączy E., Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939–1945, Rzeszów 2008, s. 113;

Autor: Elżbieta Rączy

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF