× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Augustyn Józef, Augustyn Józefa

Augustyn Józef, urodzony w 1891 r., narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, żona Józefa, zawód: rolnik, zamieszkały w okresie okupacji w Szerzynach (powiat jasielski).

Augustyn Józefa, urodzona w 1881 r., narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, mąż Józef, zawód: rolniczka, zamieszkała w okresie okupacji w Szerzynach (powiat jasielski).

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

W 1942 r. małżeństwo Augustynów udzieliło schronienia trzem osobom narodowości żydowskiej (rodzinie Eliasza Haskela). W styczniu 1943 r. do domu Polaków przybyli policjanci granatowi z posterunku w Szerzynach (wśród nich był posterunkowy Mikołaj Leszega) i aresztowali ukrywających się Żydów, pozostawiając na wolności Augustynów. 5 lutego 1943 r.1 do domu Augustynów przybyła grupa Niemców, wśród których był Karl Hauch, funkcjonariusz gestapo w Jaśle. Karl Hauch wyprowadził Józefę i Józefa Augustynów na podwórze gospodarstwa i tam ich zastrzelił.


Źródło: AIPN Rz, OKŚZpNP, II Ds. 2/68, Akta w sprawie zamordowania w 1943 r. w Szerzynach dziewięciu osób.

Bibliografia: Bieda T., Pomoc dla ludności żydowskiej w Polsce południowo- wschodniej. Międzynarodowa sesja naukowa hitlerowskie ludobójstwo w Polsce i Europie 1939–1945, GKBZHwP, kwiecień 1983, Warszawa 1983, k. 5; Bielawski W., Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzieloną Żydom, Warszawa 1987, s. 13

Autor: Elżbieta Rączy

 

 

1 Inna data represji – 4 lutego 1944 r. [za:] Bielawski W., Zbrodnie na Polakach…, Warszawa 1987, s. 13.

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF