× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Adamczyk Henryk, Adamczyk Maria, Adamczyk Stefan, Adamczyk Edward

Adamczyk Henryk, urodzony 6 lipca 1880 r., żona Maria, zawód: rolnik, zamieszkały w okresie okupacji w Bogucicach (powiat pińczowski).

Adamczyk Maria, mąż Henryk, zamieszkała w okresie okupacji w Bogucicach (powiat pińczowski).

Adamczyk Stefan, syn Henryka i Marii, zamieszkały w okresie okupacji w Bogucicach (powiat pińczowski).

Adamczyk Edward, syn Henryka i Marii, zamieszkały w okresie okupacji w Bogucicach (powiat pińczowski).

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

W 1943 r. udzielili schronienia pochodzącej z Pińczowa czternastoosobowej rodzinie żydowskiej nazwiskiem Rajt. 1 grudnia 1943 r. u Adamczyków zjawili się niemieccy żandarmi z posterunku w Busku Zdroju – otoczyli zabudowania i rozkazali wszystkim Żydom wyjść z ukrycia. Trzynaście osób opuściło kryjówkę i, próbując ratować życie, oddało Niemcom wszystkie posiadane wartościowe rzeczy. Pomimo to zostali zamordowani. Jednemu z Żydów udało się ukryć na strychu domu, po odejściu Niemców uciekł. W dniu wykrycia i zamordowania Żydów Henryka Adamczyka nie było w domu. Niemcy zjawili się ponownie następnego dnia, by go aresztować. Razem z Adamczykiem do więzienia w Busku Zdroju trafiła jego żona Maria oraz synowie Stefan (13 lat) i Edward (14 lat). Maria z synem Stefanem spędzili w areszcie jeden dzień i zostali zwolnieni. Starszy syn, Edward został wywieziony na roboty do Niemiec (powrócił w 1945 r.). Henryk Adamczyk 19 grudnia 1943 r. został wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz, z którego już nie wrócił. Zmarł przypuszczalnie w 1944 r.


Źródło: AIPN Ki, 59/92, Akta sprawy o uznanie Henryka Adamczyka za zmarłego; ibidem, 53/4888, Ankiety dotyczące miejsc i faktów zbrodni hitlerowskich popełnionych w latach 1939–1945 na terenie pow. Pińczów.

Bibliografia: Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kieleczcyzny 1940–1944, t. 3, red. F. Piper, I. Strzelecka, Warszawa–Oświęcim 2006, s. 1532.

Autor: Edyta Krężołek

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF