× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Szczurek Karolina z domu Madura, Szczurek Florian

Szczurek Karolina z domu Madura, urodzona 18 listopada 1896 r., córka Andrzeja i Ewy, mąż Florian, zawód: rolniczka, zamieszkała w okresie okupacji w Janowcu (powiat mielecki).

Szczurek Florian, narodowość polska, zawód: rolnik, żona Karolina z domu Madura, zamieszkały w okresie okupacji w Janowcu (powiat mielecki).

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Wraz z czworgiem dzieci ukrywali w swoim gospodarstwie trzech mężczyzn narodowości żydowskiej (Urysia Szyję, Szwarę Szyję oraz mężczyznę nieznanego z imienia i nazwiska). W marcu 1944 r. (dokładna data nieznana), na skutek denuncjacji, gestapo wraz z żandarmerią przeprowadziło rewizję w gospodarstwie Szczurków. W jej wyniku zastrzelony został Florian Szczurek wraz z dwoma ukrywającymi się wówczas mężczyznami narodowości żydowskiej (Uryś Szyja był wówczas nieobecny na terenie gospodarstwa). Następnego dnia po opisanych wydarzeniach Karolina Szczurek została w trakcie przesłuchania brutalnie pobita przez gestapo. Florian Szczurek został uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata 7 lipca 2004 r.


Źródło: AIPN Rz, OKŚZpNP, OKBZH, II Ds 23/67 Śledztwo w sprawie zabójstwa ludności cywilnej w gromadzie Żarówka w latach 1943–1944; ibidem, II Ds 23/67 Akta w sprawie zbrodni funkcjonariuszy żandarmerii w Mielcu w latach 1942–1944 na Polakach i Żydach; Yad Vashem, Departament Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, sygn. 9988 [Protokół przesłuchania świadka Karola Puły, OKBZH w Rzeszowie, 28.09.1968 r.; Protokół przesłuchania świadka Józefa Szczurka 22.10.1976; Protokół przesłuchania świadka Jana Szczurka przed Prokuraturą Rejonową w Tarnowie 19.10.1976 r.; Protokół przesłuchania świadka Karoliny Szczurek z d. Madura przed Sądem Powiatowym w Mielcu 26.05.1975 r.; Relacja Julii Bielat z d. Szczurek, Dulcza Wielka 5.02.2002 r.].

Bibliografia: Bielawski W., Pilichowski C., Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzieloną Żydom, Warszawa 1981, s. 63; Rączy E., Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939–1945, Rzeszów 2008, s. 44, 154; Wroński S., Zwolak M., Polacy–Żydzi 1939–1945, Warszawa 1971, s. 411; Zajączkowski W., Martyrs of Charity, Washington 1988, s. 157.

Autorzy: Elżbieta Rączy i Tomasz Gonet

 

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF