× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Raszeja Franciszek

Raszeja Franciszek, urodzony w 1896 r. w Chełmnie, wykształcenie: prof. dr n. med., zawód lekarz, ordynator oddziału ortopedycznego w Szpitalu PCK przy ul. Smolnej w Warszawie, zamieszkały w okresie okupacji w Warszawie.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Udzielał pomocy medycznej w getcie warszawskim osobom narodowości żydowskiej. 21 lipca 1942 r. w getcie przy ul. Chłodnej został zamordowany w trakcie udzielania pomocy medycznej siostrze dr. Alberta Szulberga (imię i nazwisko nieznane), która przybyła do Warszawy ze Lwowa. Prawdopodobnie wraz z nim został rozstrzelany dr Kazimierz Pollak. Uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata 11 kwietnia 2000 r.


Źródło: AAN, Komitet Dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów, sygn. 600, Relacja Ireny Kozickiej; AŻIH, Dział Dokumentacji Odznaczeń Yad Vashem w Żydowskim Instytucie Historycznym (1979–2004), sygn. 2432; Yad Vashem, Departament Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, sygn. 8888 [Relacja Bożeny Raszeji-Wanic z dnia 29 marca 1999 r.].

Bibliografia: Bartoszewski W., Lewinówna Z., Ten jest z Ojczyzny mojej: Wspomnienia z lat 1939–1945, Kraków 1969, s. 817; Bielawski W., Pilichowski C., Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzieloną Żydom, Warszawa 1981, s. 55–56; Datner S., Las sprawiedliwych, Warszawa 1968, s. 88; Ernest S., O wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy 1939–1943, Warszawa 2003, s. 189; Kaczyńska A., Obok piekła, Gdańsk 1993, s. 49; Kann M., Niebo nieznane, Warszawa 1964, s. 60; Sakowska R., Dwa etapy. Hitlerowska polityka eksterminacja Żydów w oczach ofiar. Szkic historyczny i dokumenty, Wrocław 1986, s. 20; Sakowska R., Ludzie z dzielnicy zamkniętej. Z dziejów Żydów w Warszawie w latach okupacji hitlerowskiej: październik 1939 – marzec 1943, Warszawa 1993, s. 237; Wroński S., Zwolak M., Polacy–Żydzi 1939–1945, Warszawa 1971, s. 407.

Opracowanie: Tomasz Gonet

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF