× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Postuła Julia

Postuła Julia, urodzona 19 lutego 1889 r., córka Michała i Anny, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, mąż Jan, zawód: krawcowa, zamieszkała w okresie okupacji we Lwowie.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Małżeństwo Julia i Jan Postułowie w czasie okupacji niemieckiej mieszkało we Lwowie przy ul. Na Boisku, a od 1941 r. przy ul. Gródeckiej. Przez pewien czas sąsiadami Postułów przy ulicy Gródeckiej było małżeństwo Ringlerów z dwuletnią córką. W 1942 r., kiedy we Lwowie rozpoczęła się likwidacja ludności żydowskiej, Julia Postuła udzieliła schronienia w swoim mieszkaniu córce Ringlerów. Następnie ukryła ją pod fałszywym nazwiskiem Haliny Luteckiej u swojej siostry, Marii Gugi, mieszkającej przy ulicy Akademickiej we Lwowie. Od tego momentu Julia Postuła pomagała siostrze w ukrywaniu dziecka. Jednocześnie niosła pomoc innym osobom narodowości żydowskiej (forma udzielanej pomocy oraz nazwiska nieznane), za co została aresztowana przez Niemców (data aresztowania nieznana). Opuściła więzienie w nieznanych okolicznościach dzięki staraniom rodziny. Julia Postuła została uhonorowana tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata 20 października 1999 r.


Źródło: AŻIH, Dział Dokumentacji Odznaczeń Yad Vashem w Żydowskim Instytucie Historycznym (1979–2004), sygn. 2478.

Bibliografia: Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ratujący Żydów podczas Holocaustu – Polska, red. I. Gutman, red. wyd. polskiego D. Libionka, R. Kuwałek, A. Kopciowski, Kraków 2009, s. 583.

Autor: Elżbieta Rączy

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF